Zararlı Cemiyetler: Wilson Prensipleri Cemiyeti

Anasayfa »

  1. Milli Mücadele »
  2. İnkilap Tarihi »

Zararlı Cemiyetler: Wilson Prensipleri Cemiyeti

Cemiyetin esas gayesi, Amerika'nın dostluğunu kazanmak ve Cumhurbaşkanı Wilson'un ilkelerinin ruhuna uygun bir barış yapılması için yardımını elde etmekti.

Ancak, bu düşünce yani Amerikan mandası fikri, ileride görüleceği gibi Milli Mücadele liderlerince asla ciddiye alınmayacaktı. (1)

Kaynakça

1. Tunaya, A.g.e., s. 245-249;Bayur, A.g.e., s. 193-195. 

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*