Zararlı Cemiyetler: Sulh ve Selamet-ı Osmaniye Fırkası

Anasayfa »

  1. Milli Mücadele »
  2. İnkilap Tarihi »

Zararlı Cemiyetler: Sulh ve Selamet-ı Osmaniye Fırkası

Osmanlı Sulh ve Selamet Cemiyeti ile Selamet-i Osmaniye Fırkasının birleşmesi ile kurulmuştur. Fıkra Meşrutiyet ve demokrasi esaslarına dayanarak siyasi faaliyete atıldığını ilan edecektir.

Ancak, gitgide Hürriyet ve İtilafa doğru kayması üzerine, bazı ileri gelenleri partiden ayrılacaklardır. Bu partinin genel başkanı, Hürriyet ve İtilaf Partisi ile işbirliği içinde Damat Ferit Paşa Hükümetinde Harbiye Nazırı olarak görev yapacaktır. (1)

Kaynakça

1. Tunaya, A.g.e., s. 237-242; Bayur, A.g.e., s. 208. 

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*