Zararlı Cemiyetler: Rum-Ermeni Birliği Komitesi

Anasayfa »

  1. Milli Mücadele »
  2. İnkilap Tarihi »

Zararlı Cemiyetler: Rum-Ermeni Birliği Komitesi

Rumlar, kendi kurdukları cemiyetler dışında, Ermenilerle de işbirliği içinde çalışmışlardır. Bu konuda özellikle Trabzon Metropolidi Chyrsantos'un faaliyetleri önemlidir.

Aralık 1919’da Batum’da bir Pontus hükümeti kuran Chyrsantos, Ermeni Hükümeti ile bir Rum-Ermeni Konfederasyonu kurulması için anlaşma imzalamıştır. Ancak, bu Ermeni-Rum yakınlaşması aslında 1918 yılında Mondros Mütarekesi imzalanmadan önce, Cenevre’de, Türkiye’de zulme uğramış milletler birliğinin kurulması ile başlamıştır. (1) Kurulan bu birlik, daha sonra Rum-Ermeni Kardeşlik Komitesi adını almıştır. Komite, İtilaf devletleri nezdinde Anadolu’da kurulan Rumların ve Ermenilerin zulme uğradığı propagandası ile kamuoyu yaratmaya çalışırken, aynı zamanda, Anadolu’da Rum ve Ermenilerin silahlanmasına da katkıda bulunulmuştur. Rum ve Ermeni Patrikhaneleri’nin Türklere karşı ortak faaliyette bulunma kararları ve yine Rum Müdafaa-i Milliye Cemiyeti ile Ermenilerin kurmuş olduğu Daşnak Cemiyeti’nin Rum-Ermeni İşbirliği bağlamındaki faaliyetleri, Yunan ordusunun yenilgisi ile sona ermiş ve komitenin önde gelen isimleri yurt dışına kaçmışlardır. (2)

Kaynakça

1. Tansel, A.g.e., s. 98; Toker, A.g.e., s. 113.

2. Toker, A.g.e., s. 125. 

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*