Zararlı Cemiyetler: Pontus Rum Cemiyeti

Anasayfa »

  1. Milli Mücadele »
  2. İnkilap Tarihi »

Zararlı Cemiyetler: Pontus Rum Cemiyeti

1904 yılında Pontus Rum Cemiyeti adı ile bilinen cemiyet, Merzifon'da bulunan Amerikan Koleji'nin desteği ile İstanbul'da kurulmuş ve Karadeniz bölgesinde şubeler açarak bu bölgede bir Pontus Rum devleti kurmayı amaçlamıştır.

Bu bağlamda, üyelerin askeri ve siyasi eğitimleri için düzenli olarak Merzifon’da toplantılar yapmışlar ve Ege bölgesindeki Rum çeteleri gibi bölgede yaşayan Müslüman Türklere yönelik silahlı faaliyetlerde bulunmuşlardır. (1)

Kaynakça

1. Selahattin Tansel, Mondros'tan Mudanya'ya kadar 1, İstanbul, 1991, s. 91; Atalay, A.g.e., s. 156. 

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*