Zararlı Cemiyetler: Mavri Mira

Anasayfa »

  1. Milli Mücadele »
  2. İnkilap Tarihi »

Zararlı Cemiyetler: Mavri Mira

1919 yılında kurulmuş olan Mavri Mira cemiyeti Trakya, İstanbul, Batı ve Orta Anadolu'da Bizans İmparatorluğunu kurma amacını taşımakta olup, bu amaç için İstanbul, Bursa, Bandırma, Tekirdağ, Kırklareli civarında yaşayan Rumların örgütlenmesi, silahlanması ve çeteler oluşturulması, mitingler ve propagandalar yapılması görevini üstlenmiştir.

Yunanistan ve Patrikhane bağlantısı dışında İngilizlerin de desteğini almaktadır. (1) Rum okullarının izcilik teşkilatları ve Yunan Kızılhaçı bu derneğin direktifleri ile çalışmışlardır. İzmir’in işgali sonrası İzmir ve Ayvalık, İstanbul, Trabzon’da Yunan Kızılhaç Hastaneleri, birer teşkilat merkezi görevi görmüş bu bağlamda, sandıklarla ilaç yerine cephane ve askeri kıyafet getirilmiştir. Doktorların çoğunun da subay olması dışında Yunanistan’a kaçarak askerlik yapmış olan İzmirli Rumlar teşkilata alınarak silahlı kuvvetler oluşturulmaya çalışılmıştır. (2)

Kaynakça

1. Ali Güler, Sorun Olan Yunanlılar ve Rumlar, Ankara, 2003, s. 73-75.

2. Sofuoğlu, A.g.e., s. 98, 103; Güler, A.g.e., s. 82-83, 86-90; Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, Ankara, 2006, s. 1-2.

 

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*