Zararlı Cemiyetler: Kürt Teavün (Kürdistan Teali) Cemiyeti

Anasayfa »

  1. Milli Mücadele »
  2. İnkilap Tarihi »

Zararlı Cemiyetler: Kürt Teavün (Kürdistan Teali) Cemiyeti

İngiliz himayesi altında bir Kürdistan muhtariyeti kurmak gayesini güden ve Kuvay-ı Milliye'ye karşı olan ayrılıkçı tavır takınan bir cemiyettir.

Cemiyet, Kürdistan muhtariyeti ile ilgili olarak Amerikalılarla temaslar kurmuş, İngilizlere derin ve samimi bir itimatla bağlanmıştır. Ayrıca, Cemiyetin Hürriyet ve İtilaf Fırkası ile özel ilişkileri olmuştur. Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti ile birleşmeyi de reddetmiştir. Ancak bu cemiyet, halktan pek itibar görmemiştir. (1)

Kaynakça

1. Bayur, A.g.e., s. 219-221; Ayrıca geniş bilgi için bkz. Oğuz Aytepe, "Yeni Belgelerin Işığında Kürdistan Teali Cemiyeti", Tarih ve Toplum, Cilt 29, Sayı 74 (1998), s. 9. 

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*