Zararlı Cemiyetler: Kordos Cemiyeti

Anasayfa »

  1. Milli Mücadele »
  2. İnkilap Tarihi »

Zararlı Cemiyetler: Kordos Cemiyeti

Rum Muhacirleri İskan Cemiyeti açık adıyla 1919 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Cemiyetin faaliyet alanı merkezi İstanbul olmak üzere Trakya, Trabzon, Marmara sahilleri ve İzmir bölgesiydi.

Cemiyetin amacı silahlı Ermeni ve Rumları göçmen kimliği adı altında asayişi bozmak amacıyla Anadolu’nun çeşitli yerlerine göndermekti. (1)

Kaynakça

1. Tansel, A.g.e., s. 92; Hülya Toker, Mütareke Döneminde İstanbul Rumları, Ankara, 2006, s. 139. 

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*