Zararlı Cemiyetler: İngiliz Muhipleri Cemiyeti

Anasayfa »

  1. Milli Mücadele »
  2. İnkilap Tarihi »

Zararlı Cemiyetler: İngiliz Muhipleri Cemiyeti

Ağustos 1919'da kurulan bu cemiyetin esas gayesi, İngiltere'nin dostluğunu kazanmaktı. Cemiyet mensuplarına göre, Osmanlı barışında en tesirli devlet olacağı için, İngiltere ile yakınlaşmak, böylelikle barışın elden geldiği kadar uygun şartlarda olmasını sağlamaya çalışmak en doğru yol idi.

Ancak, o sırada İngiltere, en ileri derecede sömürgeci ve emperyalist devletti. Ayrıca, bu devletin başbakanı Lloyd George, Türklere karşı son derece düşmanca duygular beslemekteydi. Cemiyeti destekleyenler İngiliz dostluğundan fayda umuyordu. Ancak, Cemiyet faaliyetleriyle Milli Mücadeleyi baltalamaya çalışacak, bunu gerçekleştirmek gayesiyle memleket içinde teşkilat kurarak isyan ve ihtilal çıkarmaya, milli şuuru felce uğratmaya, yabancı müdahalesini kolaylaştırmaya yönelik teşebbüslerde bulunacaktır. (1)

Kaynakça

1. Bilgi için bkz. Fethi Tevetoğlu, Milli Mücadele Yıllarındaki Kuruluşlar, Ankara, 1988, s. 53; Bayur, A.g.e., s. 203-204.

 

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*