Zararlı Cemiyetler: Hürriyet ve İtilaf Fırkası

Anasayfa »

  1. Milli Mücadele »
  2. İnkilap Tarihi »

Zararlı Cemiyetler: Hürriyet ve İtilaf Fırkası

Ocak 1919'da, Meşrutiyetin ilk yıllarında kurulmuş olan, fakat bir müddet sonra kapanan eski bir partinin devamı olarak yeniden kurulmuştur. Bu parti, İttihat ve Terakki düşmanlığına dayalı ve tamamen İngiltere yanlısı bir tutum takınacaktır.

Anadolu’daki milli mücadele hareketine karşı en şiddetli tepkileri gösterecek ve Anadolu’daki hareketi bir isyan olarak nitelendirecektir. Ayrıca, parti; etrafına topladığı cemiyetlerle milli direnişe karşı muhalefeti kitlesel hale dönüştürmeye çaba harcamıştır. Bunların yanı sıra, Milli Mücadele aleyhine durum alıp bilahare TBMM’ne karşı ayaklanmaları kışkırtması ve desteklemesi, parti’nin Anadolu’da etkisizleştirmesini zorunlu kılmıştır. (1)

Kaynakça

1. Geniş bilgi için bkz. Tunaya, A.g.e., s. 264; Bayur, A.g.e., s. 206-208. 

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*