Zararlı Cemiyetler: Filik-i Eterya ve Etnik-i Eterya

Anasayfa »

  1. Milli Mücadele »
  2. İnkilap Tarihi »

Zararlı Cemiyetler: Filik-i Eterya ve Etnik-i Eterya

Filik-i Eterya (Dostluk Cemiyeti), 1814 yılında Odesa'da çoğunlukla Karadeniz limanları ve Rusya'daki Yunanlı aydınlardan oluşan gizli bir cemiyet olarak kurulmuştur.

Cemiyet özellikle kültür hareketleri, eğitim ve siyasi propaganda faaliyetleri yürütmüş, Eflak ve Boğdan’da çıkan ayaklanmada önemli bir rol üstlenmiştir. (1) Diğer bir etkili cemiyet olan Etnik-i Eterya ise, 1897 Türk-Yunan savaşı sırasında Atina’da subaylar, aydınlar ve tüccarlar tarafından kurulmuş ve özellikle 1894-1899 tarihleri arasında etkinlik göstermiş bir Yunan milliyetçi örgüttür. (2) Mora isyanında önemli bir rolü vardır.

Kaynakça

1. İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İstanbul, 2005, s. 77; Hatipoğlu, A.g.e., s. 8.

2. Kitsikis, A.g.e., s. 171; Hatipoğlu, A.g.e., s. 8. 

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*