Zararlı Cemiyetler: Azınlıkların Faaliyetleri ve Cemiyetleri (1)

Anasayfa »

  1. Milli Mücadele »
  2. İnkilap Tarihi »

Zararlı Cemiyetler: Azınlıkların Faaliyetleri ve Cemiyetleri (1)

Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasının ardından Osmanlı idaresi altında yaşayan azınlıklar, başlıca Rumlar ve Ermeniler, İtilaf devletlerinin Anadolu'yu işgaline yardım ederken, yine onların destekleriyle, kendi milli devletlerini kurmayı hedeflemişler, bu doğrultuda kurdukları cemiyetlerle Anadolu'nun farklı yerlerinde Müslüman Türklere karşı silahlı faaliyetlerde bulunmuşlardır.

Yahudiler ise, genel anlamda daha farklı bir yol izleyerek, sahip oldukları dini, kültürel ve ekonomik hakların devamını sağlamaya çalışmışlar ve önemli hiçbir olay çıkarmamışlardır.

Kaynakça

1. Bu kısım, Doç. Dr. Yonca Anzerlioğlu tarafından yazılmıştır.

 

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*