Türk Kadınının Kurtuluş Savaşına Katkıları Nelerdir?

Anasayfa »

  1. Atatürk İnkılapları »
  2. Atatürk Makaleleri »

Türk Kadınının Kurtuluş Savaşına Katkıları Nelerdir?

1914-1918 yılları arasında yapılan Birinci Dünya Savaşı sonunda toprakları işgal edilen Türk milleti, düşmanı tamamen yurttan kovmak için Atatürk'ün önderliğinde dünyada emsali görülmemiş bir kurtuluş mücadelesine imza atmıştır. Sadece erkeğiyle değil kadınıyla da bu mücadelenin içerisinde yer alan Türk halkı, Anadolu'yu düşmandan temizleyene kadar amansız bir savaşın içerisine girmiş, bu uğurda kadın-erkek binlerce şehit vermiştir.

Atatürk'ün Samsun'a çıkması ile başlayan ve kongreler ile devam eden milli mücadeleye Türk kadınlarının verdiği destek kelimelerle ifade edilemeyecek kadar üst düzeyde olmuştur. Cepheye mühimmat, giyecek ve yiyecek yetiştirmek için gecesini gündüzüne katarak çalışan Türk kadını, bununla da yetinmemiş, yer yer mitingler düzenleyerek bütün dünyaya sesini duyurmuştur. Sultan Ahmet meydanında yapılan mitinglerde yapmış olduğu konuşmalarda vatan için ölmeye yemin edenler arasında Kurtuluş Savaşı'nda büyük hizmetleri görülen ve dönemin etkili isimlerinden olan Halide Edip, Müfide Ferit Tek, Nakiye Elgün gibi bir çok kadın vatanseverde vardı.

Türk kadını milli mücadeleye desteğini artırarak devam ettirmiş, kurmuş oldukları cemiyetler ile birlik ve beraberliklerini daha da sağlamlaştırmışlardır. İşgalleri protesto etmek için bir çok devletin yetkililerine telgraflar göndermişler, bununla da yetinmeyerek  mücahitlere ve felaketzedelere verilmek üzere para yardımı kampanyası bile açmışlardır. 5 Kasım 1919'da Sivas'ta açılan Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti bu cemiyetlerin en önemlilerinden biridir. Bu dernek Mustafa Kemal'in de desteğini almıştır.

Milli Mücadele'ye katılarak düşmanla hem cephede hem de cephe gerisinde mücadele ederek şehit olmuş bir çok Türk kadını vardır. Erzincanlı Osman kızı Emine, Amasyalı Adil kızı Zeynep, Çankırılı Yusuf kızı Emine, Adanalı Ayşe ve Gaziantepli Güldane arşiv belgelerinde şehit olarak isimleri yazılı olanlardan sadece bir kaçıdır. Yurdun bir çok yerinde olduğu gibi Ermeni çetelerine ve Fransız kuvvetlerine karşı direnç göstererek gazi olmuş Türk kadınlarının sayısı da oldukça fazladır.

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*