Tekke, Zaviye ve Türbelerin kapatılması

Anasayfa »

  1. Atatürk Devrimleri »
  2. Atatürk Makaleleri »

Tekke, Zaviye ve Türbelerin kapatılması

Osmanlı döneminde tarikatların faaliyetlerini yürüttükleri yerler resmi kapsam içerisindeydi ve devlet kontrolünden de uzaktı. Bunlardan büyük olanlara tekke denirken, küçüklerine ise zaviye deniyordu.

Tarikat; kelime kökeni ile yol demek anlamına gelmekte ve insanların Allah'a yakınlaşmak için kullandıkları farklı metotlar, tarikat olarak adlandırılmakta. Başlangıçta çok samimi olan bu topluluklar özellikle Osmanlı'nın son dönemlerinde insanların dini inançlarını sömürerek kandırmaya ve manipüle etmeye başladılar.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında da faaliyetlerini sürdüren tekke ve zaviyeler Cumhuriyet'e karşı halkta isyanı teşvik edici tutumlar içerisine girdiler. Bunu yaparken de insanların dini inançlarını buna alet etmekten çekinmediler. Kimisi safça bu insanların arkasından giderken, kimisi de Cumhuriyet'le birlikte kaybedeceği makam ve mevkinin derdine düşerek ayaklanma hareketleri başlattı.

Bu sorunu çok erken fark etmiş olan Mustafa Kemal Atatürk, laikliğin, millik birlik ve beraberliğin, yapılacak olan devrimlerin önünde çok büyük bir engel olduğunu düşündüğü tekke ve zaviyeler için acil bir kanun çıkarılmasını istedi. Tarikatlar içerisinde tutumları farklı olanlar olsa da ilerleyen zamanlarda kapatılan tekke ve zaviyelerdeki insanların, diğer tarikatlar içerisinde yer etmesi engellenemezdi. Bu yüzden 30 Kasım 1925'te çıkarılan kanunla tüm Türbeler ile Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması kararlaştırıldı.

Osmanlı döneminde ise remi makamlarca bile tanınan şeyh, molla, dede, mürit gibi unvanların kullanılması da kesin bir dille yasaklanmış oldu.

Alınan kararların gerekliliği bugün çok daha iyi bir şekilde anlaşılmaktadır. Dini lider olduğunu iddia eden ve belki de binlerce kişiye söz söyleme ve emir verme yetkisini kendisinde bulanların yıllar yılı dünyalıkları için yaptıkları küçük hesaplarla insanları aldatmaları, her gün gözlerimizin önünde yaşanan sıradan şeyler haline gelmiştir.

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*