Siyasal Alandaki Devrimler

Anasayfa »

 1. Atatürk Devrimleri »
 2. Atatürk Makaleleri »

Siyasal Alandaki Devrimler

Siyasal ve iktisadi anlamda yapılmış olan devrimler, ülkemizin işgal altında olduğu dönemde, Atatürk önderliğinde başlatılmış olan, milli mücadele zamanlarında, ülkenin ihtiyaçlarına cevap vermeyen tüm kuruluş ve kurumlarını, baştan aşağı değiştirmeyi hedefleyen, Türk devrim sürecini başlatmıştır.

Türk milletinin de bu süreçte olan uyumluluğu sayesinde siyasal devrimler birer bier hayata geçmiş ve cumhuriyet yapısı oluşmaya başlamıştır. Bu devrimler sayesinde Türk milleti egemenliğine mani olan engelleri de ortadan kaldırmaya başladı. Devrim sürecinde çıkartılan kanunlar sayesinde, padişahın iradesinde olan kurum ve kuruluşların oluşturmuş olduğu saltanat sistemi ortadan kaldırıldı. Yeni yapılanan cumhutiyet sistemisiyasal alandaki devrimler sayesinde, çıkartılmış olan kanunlar ve kurulmakta olan yeni devlet ideolojisiyle milli egemenlik ve zaferin birarada oluşturduğu yeni bir yapı ortaya çıkmaya başladı.

Siyasal alanda yapılan devrimler sayesinde, saltanat döneminde bunalan halk, özgürlüğüne kavuşacak ve çağdaş toplumlar seviyesine ulaşacak nitelikler kazandı. Bu sayede seçme ve seçilme özgürlüğüyle birlikte, yeni vergi düzenlemeleri ile, vergi tarihi, halkın lehine şekillenmeye başladı.

Siyasal Alanda Yapılan Devrimler Sırası İle Aşağıda Yer Almaktadır:

 • Saltanatın kaldırılması
 • Cumhuriyet'in İlanı
 • Halifeliğin Kaldırılması
 • İlk Anayasanın Kabulü
 • Ankara'nın Başkent Olarak Seçilmesi
 • Çok partili yaşama geçiş denemeleri 149

Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Açılmış ve Kapanmış Olan Partiler

 • Cumhuriyet Halk Fıkrası
 • Terakkiperver Cumhuriyet Fıkrası
 • Serbest Cumhuriyet Fıkrası

 

Cumhuriyet döneminde açılmış olan partiler, kapanmış olsalar bile, çok partili dönemin önemli oyuncuları olmuşlar ve Türk siyasal devrim tarihine çok şey katmışlatdır.

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*