Sivas Kongresi

Anasayfa »

  1. Kongreler »

Sivas Kongresi

Erzurum Kongresinden sonra Sivas Kongresi ile ilgili araştırmalar ve detaylı çalışmalar başlamıştı. Amasya Genelgesiyle birlikte Sivas Kongresi milli bir kongre şeklinde planlanmıştı. Ancak Fransızlar Sivas Kongresinden haberdar olmuş ve çeşitli önlemler almaya başlamıştı.

Fransız Binbaşı Brunot, bu konuda çok endişeliydi ve Sivas valisi Reşit Paşaya bir haber gönderilerek, eğer bu kongre toplanırsa Sivas'ı işgal ederiz demişti. Bununlada kalmayan Fransızlar, Sivas Kongresi Toplanması halinde, Elazığ valisi Ali Galip'e Sivas Kongresini basmak görevini vermişlerdi.

Fransızların tüm bu çabaları boşa çıkarılmış ve 4 Eylül 1919 günü, Sivas Kongresi toplanmıştı. Şuan okul olarak kullanılan binada toplanan Mustafa Kemal ve arkadaşları, Mustafa Kemal'i kongre başkanı olarak belirlşemişler, ancak buna bazı itirazlar çıkmıştı. Bu anlaşmazlıklarıda giderdikten sonra, Mustafa Kemal'in başkanlığında Sivas Kongresi resmen başladı. Sivas Konresi ilk günlerinde İttihat ve Teraaki cemiyeti ile ilişkisi tartışıldı ve ardından konu manda sorunu gündeme gelmesiyle devam etti. 

İlk milli kongre Sivas Konresi olduğu için kararlarıda bu kapsamda almak gerekiyordu. Daha önce, Erzurum Kongresinde alınan tüm kararlar burada da kabul edilmişti. Bunun ardından, yurdun çeşitli bölgelerinde çalışan tüm cemiyetlerin birleştirilmesi ve tek çatı altından yönetilmesi sağlandı. Oluşturulan bu yeni temsil heyetinin başına Mustafa Kemal Atatürk getirildi.

Sivas Kongresinde Alınan Kararlar

  • Vatan milli sınırları içerisinde bölünemez bir bütündür ve asla parçalanamaz.
  • Milletimiz tüm düşman saldırılarına karşı direnecek ve tüm ulusu kapsayan bir direniş sergilenecektir.
  • İstanbul hükümeti harici bir baskı karşısında ülke sınırları içerisinde herhangi bir bölge terk edilmek zorunda kalınırsa, ülke bütünlüğü ve bağımsızlığını koruyacak her türlü tedbir alınmıştır.
  • Kuvay-ı Milliye tek kuvet ve milli irade tek hakim güçtür ilkeri benimsenmiştir.
  • Himaye ve Manda kabul olunamaz.
  • Meclis-i Mebusan derhal toplanarak milli iradeyi buradan temsil etmelidir.
  • Aynı amaç üzerine, milli mücadeleyi temsil eden cemiyetler 'Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti' adı altında genel bir topluluk ve teşkilat olarak birleşecektir.
  • Genel teşkilatı irade ve alınmış olan kararları yürütebilmek için temsil heyeti kongre tarafından seçilecektir.

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*