Sivas Kongresi Sonuçları

Anasayfa »

  1. Kongreler »

Sivas Kongresi Sonuçları

11 Eylül 1919'da toplanan Sivas Kongresi Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünkü temellerinin atılmasından çok önemli bir yere sahiptir. Milli Birlik ve Beraberlik duygularının yeniden yeşermesi ve Mustafa Kemal'in tüm halk tarafından Baş Komutan olarak görülmesinde Sivas Kongresi'nin yeri doldurulamayacak kadar önemlidir.

Maddeler halinde Sivas Kongresi sonuçlarına bakacak olursak;

* Erzurum Kongresi'nde alınmış olan kararlar, tüm ulusu içine alacak şekilde yeniden ve daha geniş bir çapta ilan edilmiş oldu. Erzurum Kongresi'nde sadece doğu illerini kapsayan görüşmeler tüm Anadolu'da yankı ve destek bulmuş, bunun tüm yurt için atılacak bir adım olması istenmişti. Vakit kaybetmeden beklenen adım atılmış ve Milli Mücadele resmi ve örgütlü bir hal almıştır.

* Milli Mücadele tek bir çatı altında toplanmıştır. Böylece hem İstanbul Hükümeti'nden, hem de İtilaf devletlerinden gelecek karşı adımların önünde daha dik durulabilmiştir.

* Kurtuluş Savaşı'nın tek bir komuta merkezinden idare edilmesi büyük ölçüde sağlanmıştır.

* Mustafa Kemal Atatürk'ün başında bulunduğu on beş kişilik bir temsil heyeti kurulmuş ve bu temsil heyeti fiili olarak bir hükümet gibi çalışmıştır. Halk nazarında Mustafa Kemal Atatürk attığı adımlarla büyük saygı ve sevgi kazanmıştır.

* Kuva-yı Milliye'nin batı komutanlığına Ali Fuat Cebesoy getirilmiştir, böylece batı cephesinin oluşturulması ile ilgili en ciddi somut adımlar atılmaya başlanmıştır.

* İletişim sorunu yaşayan ve gündelik yaşananlardan habersiz olan halkın bilgi alabilmesi için İrade-i Milliye Gazetesi çıkarılmaya başlanmıştır.

* Mandacılık ve himaye gibi alternatifler bir daha adı anılmamak üzere tarihe gömüldü.

* Mondros Mütarekesi reddedilerek şartlarının yerine getirilmemesi kararlaştırıldı.

Kısacası Cumhuriyet'in büyük emeklerle dikilmeye çalışılan bir fidan olarak görürsek; Sivas Kongresi Cumhuriyet'e verilen ilk can suyuydu.

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*