Sivas Kongresi Kararları

Anasayfa »

  1. Kongreler »
  2. Cumhuriyet Savaşları »

Sivas Kongresi Kararları

Mustafa Kemal'in önderlik ettiği ve 4 Eylül 1919 ile 11 Eylül 1919 arasında gerçekleşen Sivas Kongresi'nde Alınan Kararlar Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılmasındaki en önemli etkenlerdir.

Sivas Kongresi Kararları maddeler halinde şunlardır;

1. Tüm yurttaki Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri birleştirilerek «Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti» biçimine getirilmiştir.

2. Erzurum Kongresi'nin seçtiği Temsil Heyeti’ne, Sivas Kongresinde seçilenler de katılarak bütünleşen yeni Temsil Heyeti, vatanın bütünlüğünü temsil edecektir.

3. Erzurum Kongresi’nde kararlaştırılan her çeşit yabancı işgal ve karışmasına karşı, toptan direnme kararı, daha genişletilerek nereden gelirse gelsin, her çeşit saldırıya karşı konulacak biçime getirilmiştir.

4. Erzurum Kongresi’nde, hükümetin bir baskı karşısında Doğu illerini bırakma zorunda kalması durumunda bir geçici yönetim kurulacağı hakkında alınmış olan karar genişletilmiş ve yurdumuzun herhangi bir parçasını bırakma ya da ihmali durumunda geçici bir yönetim kurulacaktır, kaydı konulmuştur.

5. Mondros Antlaşması’nın imzalandım tarihte, egemenliğimiz altında kalan topraklarımızın bölünmez ve parçalanmaz bir bütün olduğu belirtilmiştir

6. Merkezi Ankara’da bulunan 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa’ya, Batı Anadolu Umum Kuva-yı Milliye Komutanı sanı verilmiştir.

Alınan bu kararla ışığında tüm yurttaki direniş unsurları tek bir çatı altında toplanmış oldu ve liderliğinde de Mustafa Kemal Atatürk yer aldı. Böylece kongreden alınan kararlar ile milletin verdiği bu mücadelenin tek bilek halinde olması sağlanmış oldu ve İstanbul'a karşı verilecek cevaplar için güç birliği sağlandı. Bağımsız Türkiye yolunda atılan adımlardan en önemlisi idi ve sırada Millet Meclisini kurmak vardı.

1919 Sivas Kongresi'nde alınan kararların özü halen Türkiye Cumhuriyeti'nin değişmez esaslarının da temelidir.

Özü itibarı ile "vatanın ve milletin bütünlüğünü" ele alan Sivas Kongresi Kararları, o dönem şartları altında altına imza atılmasının cesaret isteyeceği şeylerdi ve bu kararları bizzat Mustafa Kemal yazarak, altına imzasını attı ve sonrasında kurulan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin de başkanlığına geçti.

Misakı Milli ruhunun ilk kes bu denli yüksek sesle tüm Dünya'ya bildirilmesi İtilaf Güçleri'ni de oldukça kızdırdı ve bu kararlara karşın Osmanlı Hükümeti'nin cephe alması istendi. Bununla da yetinilmedi ve 16 Mart 1920'de İstanbul fiilen işgal edilerek, Meclisi Mebusan basıldı ve bir çok Türk Aydın'ı zorla gözaltına alındı ve işkence gördü. 11 Nisan'da ise toplanan meclis bizzat Padişah tarafından dağıtıldı ve bu resmi olarak Meclis-i Mebusan'ın son çalışma günüydü; Osmanlı artık fiilen de yıkılmıştı.

Alınan kararların ülke sınırlarını aşarak İtilaf Devletleri'nin bile bu denli tepkisini çekmesi, alınan kararların gözü pek bir şekilde uygulanılacağını bildikleri için olmuştur. Bugün de hala milli birlik ve beraberliğimizin teminatlarından birisi Sivas Kongresinde alınan kararlardır.

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*