Sevr'e Giden Yol (1)

Anasayfa »

  1. Ateşkes ve Antlaşmalar »
  2. İnkilap Tarihi »

Sevr'e Giden Yol (1)

Sevr Antlaşması, yalnızca Birinci Dünya Savaşı sonunda yapılan düzenlemelerden değil, iki yüzyıldır Avrupa diplomasisini meşgul eden ve birçok sıcak ve soğuk savaşlara neden olan Şark Meselesi içinde üretilen ve üzerinde uzlaşılabilen bir çözüm belgesi olarak algılanmalıdır.

Öte yandan, bu antlaşma her ne kadar barış amacına yönelik bir girişim ise de, tamamen Osmanlı topraklarının paylaşılmasını ya da üzerinde yeni devletler kurulmasını ve aynı zamanda Türk milletinin yaşama hakkının elinden alınmasını içermektedir.

Savaş sonu yapılan mütarekeler sonunda galip gelen devletler yenilen devletlere uygulanacak barış şartlarını görüşmek üzere 18 Ocak 1919’dan itibaren Paris Barış Konferansı’nda bir araya gelmişlerdi. Osmanlı barışı ile ilgili bir takım taslak raporlar hazırlanmış ve görüşmeler yapılmış ise de, Paris Barış Konferansı, Osmanlı İmparatorluğu ile yapılacak barışın esasları üzerinde görüş birliğine varmadan, ama barış şartlarını daha küçük çaptaki konferanslarda görüşülmesi kararını alarak, 21 Ocak 1920’de dağıldı.

Kaynakça

1. Bu kısım, Dr. Sadık Erdaş tarafından yazılmıştır.

 

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*