San Remo Konferansı (19-26 Nisan 1920)

Anasayfa »

  1. Ateşkes ve Antlaşmalar »

San Remo Konferansı (19-26 Nisan 1920)

İngiliz, Fransız ve İtalyan devlet adamları San Remo'da toplanarak, başta Osmanlı İmparatorluğu olmak üzere Almanya ve Rusya'nın yıkılmasıyla ortaya çıkan meseleleri karara bağlamaya çalıştılar. Londra Konferanslarında İstanbul, Boğazlar, İzmir, azınlık hakları, borçlar ve mali denetim konularında kesin kararlar alınmış, böylece Sevr'in büyük bir bölümü taslak haline getirilmişti.

Çözüme bağlanamayan esas konu antlaşmanın Türklere nasıl kabul ettirileceği idi. Bu nedenle, konferansın hemen başında bir komisyon kurularak, Konseyin Paris ve Londra’da kabul ettiği esaslara göre bir antlaşma tasarısı hazırlamakla görevlendirildi. Komisyon’un aldığı kararların duyurulması için Türkiye’nin barış konferansına çağırılması kararlaştırıldı. Hazırlanan kararlar, Osmanlı hükümeti heyetine 11 Mayıs’ta bildirildi. (1) Türkiye ile imzalanacak olan anlaşmanın esaslarını teşkil eden San Remo kararlarına göre, Irak ve Filistin’de İngiliz, Suriye’de Fransız mandası kuruluyor, Güney ve Güneydoğu Anadolu’da İtalyan ve Fransız nüfuz bölgeleri oluşturuluyor, İngilizlerin himayesi altında bir Kürdistan kuruluyordu. Ayrıca, Doğu Anadolu’daki altı vilayet Ermenilere, İzmir ve Trakya’nın büyük bir kısmı Yunanlılara verilirken, Boğazlar da milletlerarası bir komisyona havale ediliyordu.

Kaynakça

1. Tansel, A.g.e., s. 148-149.

 

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*