Milli Cemiyetler: Trakya Paşaeli Müdafaa Heyet-i Osmaniyesi

Anasayfa »

  1. Milli Mücadele »
  2. İnkilap Tarihi »

Milli Cemiyetler: Trakya Paşaeli Müdafaa Heyet-i Osmaniyesi

2 Aralık 1918'de Edirne'de kurulmuştur. Bu cemiyet Rumların bölgede yaptıkları aşırı taşkınlıklara, Yunan istilası ve hazırlığına karşı direnme ve cevap vermek gayesiyle, Trakya'nın ırk, kültür, ekonomi ve tarih bakımından Türklere ait olduğunu tarihi vesikalarla tespit etmek ve Türklerin gizli savunma gücünü artırmak için çalışıyordu.

Bu gayeyle teşkilatlanmak için Nisan 1920’de Lüleburgaz’da, Mayıs 1920’de Edirne’de iki kongre yapıldı, Edirne Kongresinde Trakya’nın Silahlı Savunma planının uygulanması, yerli halktan asker toplama yetkisi, TBMM’ne tabi olma ve programını da Müdafaa-i Hukuk Programı ile denkleştirme kabul edildi. Böylece, daha sonra Cemiyet, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin şubesi olmuştur. (1)

Kaynakça

1. Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılabı Tarihi, Cilt 3, Ankara, 1989, s. 209-210.

 

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*