Milli Cemiyetler: Trabzon Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti

Anasayfa »

  1. Milli Mücadele »
  2. İnkilap Tarihi »

Milli Cemiyetler: Trabzon Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti

Karadeniz kıyılarında bir Pontus Rum Devleti kurma girişimleri üzerine, Trabzon Vilayeti'nin ayrılmamasını sağlamak ve bölgenin büyük çoğunluğu bakımından Türk ve Müslüman olduğunu gösteren yayımlarda bulunarak, dünya Kamuoyunu aydınlatmak gayesiyle, Şubat 1919'da kurulmuştur.

Cemiyet, aynı zamanda, Pontus Rum çetelerine karşı bölgeyi savunmak üzere silahlı teşkilat kurma faaliyetlerinde bulunmuştur. (1)

Kaynakça

1. Bayur, A.g.e., s. 215-216.

 

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*