Milli Cemiyetler: Kilikyalılar Cemiyeti

Anasayfa »

  1. Milli Mücadele »
  2. İnkilap Tarihi »

Milli Cemiyetler: Kilikyalılar Cemiyeti

1916 yılı sonlarında İstanbul'da kurulmuştur. Cemiyet yayın yoluyla işgale ve Kilikya-Ermenistan'ı kurulmasına karşı mücadele etmiş ve bölgenin Türklüğünü ispat için yine yayım yoluyla propaganda faaliyetlerinde bulunmuştur.

Ayrıca, bölgede silahlı karşı koymayı da planlamıştır. Cemiyet Fransızların bölgeyi işgal etmeleri üzerine, merkezini İstanbul’dan Adana’ya nakletmiş ve buradaki İntibah Cemiyeti ile birlikte Toroslar bölgesinde silahlı teşkilat kurmuştur. (1)

Kaynakça

1. Bayur, A.g.e., s. 218; Ayrıca Milli Cemiyetler için bkz. Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, İmparatorluğun Çöküşünden Ulusal Direnişe, İstanbul, 1991, s. 131-133.

 

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*