Milli Cemiyetler: İzmir Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti

Anasayfa »

  1. Milli Mücadele »
  2. İnkilap Tarihi »

Milli Cemiyetler: İzmir Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti

26 Aralık 1918'de Nurettin Paşa'nın gayretleri sonucu kurulmuştur. İzmir'e yönelik Rum iddialarına karşı ve memlekette büyük bir çoğunluk teşkil eden Türklerin haklarını ikna edici delillerle savunmak gayesiyle faaliyet göstermiştir.

Bu amaçla, cemiyet 2-19 Mart 1919 tarihleri arasında İzmir’de bir kongre toplandı. Bu kongrede alınan “Memlekete vaki olacak taarruza karşı silahlı mukabele” kararı doğrultusunda teşkilatlandırma çalışmaları yapıldı.

Ayrıca, İzmir’de 1918 Aralık ayında Müdafaa-i Vatan Heyeti adlı bir cemiyet daha kurulmuştur. Bu cemiyet İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali haberi ve girişimi üzerine adını Redd-i İlhak olarak değiştirmiş, işgal sonrasında ise, İzmir Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti ile birleşmiştir. Yine Manisa’da İstihlas-ı Vatan Cemiyeti kurulmuş, bilahare İzmir kongresinden sonra, İzmir Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyetine katılmıştır. (1)

Kaynakça

1. Bayur, A.g.e., s. 216-218; Sofuoğlu, A.g.e., s. 49. 

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*