Milli Cemiyetler: Güney Kafkas Teşkilat-ı Milli Şura ve Milli İslam Şurası

Anasayfa »

  1. Milli Mücadele »
  2. İnkilap Tarihi »

Milli Cemiyetler: Güney Kafkas Teşkilat-ı Milli Şura ve Milli İslam Şurası

Mondros Mütarekesi sonrası mütareke gereği Osmanlı ordusu Kafkasları boşaltıp, 1914 yılında sınırlarına çekilmek zorunda kalınca bölge Türkleri Ermeni istilasına karşı koymak üzere Wilson Prensiplerine göre 5 Kasım 1918'de Kars'ta Milli İslam Şurası adıyla bir milli siyasi teşkilat kurdular. Bunlar bölgede şubeler açtılar.

Bilahare Kars’ta bir milli kongre toplayıp ‘Kars İslam Şurası Hükümeti’ adında geçici bir hükümet kurdular. Bu kuruluşun bir parlamentosu ve Yakup Şevki Paşa’nın sağladığı silahlarla donattıkları 8.000 kişilik bir de ordusu vardı. Daha sonra; bu teşkilatın girişimi ve bölgedeki diğer teşekküllerin de katılımıyla 17-18 Ocak 1919’da büyük bir kongre toplandı bu kongrede teşekküller Güney-Batı Kafkas Geçici Milli Hükümeti adıyla birleşme kararı aldılar. Ancak, Türk ordusunun çekilmesinden sonra Kars’a giren İngilizler bir müddet sonra 19 Nisan 1919’da parlamento konağını basıp geçici hükümet üyelerini tutuklayıp Malta’ya sürdüler ve hükümeti dağıttılar. Şehir de Ermenilere verildi. Bunlara rağmen sancak ve kazaların Milli Şura kuvvetleri Ermenilerle mücadeleyi sürdürdüler.

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*