Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı

Anasayfa »

  1. İstiklal Marşı »

Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı

Baba tarafından Arnavut olan Mehmet Akif Ersoy; Veteriner, Cumhuriyet dönemi şairi, vaiz, öğretmen, Kuran mütercimi, hafız ve siyasetçidir. Mehmet Akif, ulusumuzun ulusal marşı olan İstiklal Marşı'nın da yazarıdır.

Unvanları vatan şairi ve milli şair idi. Safahat, Bülbül ve Çanakkale Destanı en büyük, önemli eserlerindendir. 2. Meşrutiyetin ilanından itibaren Sırat-ı Müstakim dergisinde başyazarlık yapmıştır.

Kurtuluş Savaşı sırasında 1. TBMM'de yer aldı ve milletvekili oldu. 1921 senesinde Ankara'da Taceddin Dergâhına yerleşmiştir. Burdur milletvekili olarak da görevine devam etmekteydi. O dönemde Yunanlılar Ankara'ya doğru ilerliyordu. Bu yüzden meclisi Kayseri'ye taşımak konusunda hazırlıklar vardı.

Mehmet Akif böyle bir olayın dağılmaya yol açacağını ve meclisin Ankara'da kalmaya devam etmesini gerektiğini söyledi. Sakarya'da yeni bir savunma hattı kurulmasını önermiştir ve teklifi kabul edilerek meclisin yeri değiştirilmedi. Aynı yıllarda Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey, Mehmet Akif'in arkadaşı Hasan Basri Bey'e Mehmet Akif'i ulusal şiir yarışmasına katılması için ikna etmesi konusunda ricada bulundu ve arkadaşı ikna etti.

Başta 500 liralık ödül olması nedeniyle yarışmayı reddetmiştir. O tarihe kadar yazılan tüm şiirler yetersiz bulunmuştur ancak en güzel şiiri Mehmet Akif Ersoy'un yazacağı meclisin ortak görüşüydü. Mehmet Akif yarışmaya katılmayı kabul ettikten sonra şairlerden bazıları şiirlerini yarışmadan çekmişlerdir. Şair şiiri orduya ithaf etmiştir ve İstiklal Marşı olmuştur.

İstiklal Marşı 17 Şubat tarihinde Sırat-ı Müstakim ve Hâkimiyet-i Milliye isimli dergilerde yayımlanmıştır. Hamdullah Suphi Bey tarafından mecliste okunan şiir ayakta dinlenmiştir. 12 Mart 1921 Cumartesi tarihinde saat 17:45'te yazılan şiir ülkenin ulusal marşı olarak kabul edilmiştir. Mehmet Akif ise kazandığı 500 lira para ödülünü Hilal-i Ahmer bünyesinde çocuk, kadın ve Dar'ül Mesai'ye bağışladı.

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*