Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı ile ilgili kısa yazı

Anasayfa »

  1. İstiklal Marşı »

Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı ile ilgili kısa yazı

Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı hakkında özet bilgi

Milletler yetiştirdikleri büyük evlatlarıyla soluk alırlar. Geleceğe insanlar tek başlarına yürüyemezler. Yetiştirdikleri büyük evlatlar onlara yol gösterir, rehberlik eder, ufuk açar. İşte milletimize rehberlik edip ufuklar açan büyük şahsiyetlerden birisi de İstiklâl Marşı'mızın şairi Mehmet Akif Ersoy'dur.

Mehmet Akif, şair olmasının yanında fikirleri ve eylemleri ile bir aksiyon adamıdır. O, inandığı gibi yaşayan ve yaşadığı gibi inanan bir kişilik âbidesidir.

Mehmet Akif, yaşadığı çağdaki gelişmeleri yakından takip etmiş ileri görüşlü bir insandır.

Mehmet Akif, Avrupa'nın teknoloji ve bilimini almayı savunurken onların medeniyet ve kültürüne karşı çıkmış şuurlu bir vatanseverdir.

Mehmet Akif, dinin ilme ve medeniyete engel olmadığını bilakis dinin bilgiyi ve ilerlemeyi emrettiğini özellikle belirtir. Bunu Âsım'ın şahsında bütün Türk gençliğine anlatır.

Mehmet Akif'in yazdığı İstiklâl Marşı, tarihimizin en önemli dönemeçlerinden biridir.

İstiklâl Marşı, tarihten silinmek istenen bir milletin hangi millî ve manevi değerlere sarılarak Millî Mücadele'yi kazandığının belgesidir.

İstiklâl Marşı, tarihe sığmayan İstiklâl Mücadelemizin destanıdır.

İstiklâl Marşı, bizim manevi tarihimizdir. Emperyalizme karşı kimliğimizi haykıran bir metindir. Aynı coğrafyayı paylaştığımız ve vatan bildiğimiz milletimizin ortak mutabakat metnidir.

Mehmet Akif'i ve İstiklâl Marşı'nı anlamak, bu vatanı ve milleti anlamaktır. Bu değerlerimiz anlaşılmadan ne geçmişimizi ne de geleceğimizi anlayabiliriz.

Kaynak: İstiklâl Marşımız ve Mehmet Akif Ersoy, İbrahim Akyol, Çankırı-2011, s.3-4

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*