Mehmet Akif Ersoy'un Eserleri Hakkında Kısa Bilgi

Anasayfa »

  1. Yazarlar »
  2. Haberler »
  3. İstiklal Marşı »

Mehmet Akif Ersoy'un Eserleri Hakkında Kısa Bilgi

Mehmet Akif Ersoy'un eserleri nelerdir? Vatan şairi ve İstiklal Marşının yazarı Mehmet Akif Ersoyun yazmış olduğu şiirler ve düz yazılar ile ilgili özet bilgiler.

Mehmet Akif Ersoy'un Eserleri

A – ŞİİRLERİ

I. SAFAHAT: Mehmet Akif Ersoy, bütün şiirlerini Safahat adlı şiir kitabında toplamıştır. Safahat, 7 ayrı kitaptan oluşmaktadır.

1. Kitap: Safahat adını taşımaktadır. Bu kitap, Hasta, Küfe, Bayram, Seyfi Baba, Kocakarı ile Ömer, Mahalle Kahvesi, Köse İmam gibi şiirlerin bulunduğu 44 farklı şiirden oluşmaktadır.

2. Kitap: Süleymaniye Kürsüsünde. Süleymaniye Camii'nde verilmiş manzum vaazdır. 1002 mısradır.

3. Kitap: Hakk'ın Sesleri. 8 ayet ve 1 hadis-i şerifin açıklaması ile “Pek Hazin Bir Mevlid Gecesi” adlı şiirden oluşmaktadır. Toplam 482 mısradır.

4. Kitap: Fatih Kürsüsünde. Fatih Camii'nde verilmiş manzum vaazdır. 1692 mısradır.

5. Kitap: Hatıralar. 4 ayet, 2 hadis-i şerifin açıklaması, Uyan, El-Uksur'da, Berlin Hatıraları, Necid Çöllerinden Medine'ye adlı manzumelerden oluşmaktadır. 1314 mısradır.

6. Kitap: Âsım. Hocazâde (Merhum Hoca Tahir Efendi'nin oğlu, Akif'in kendisi), Köse İmam (Merhum Hoca Tahir Efendi'nin talebelerinden), Âsım (Köse İmam'ın oğlu) ve Emin'in (Hocazade'nin oğlu) arasında geçen konuşmalardan oluşan 2292 mısralık tek şiirdir. “Çanakkale Şehitleri” şiiri de bu şiirin içindedir.

7. Kitap: Gölgeler. İçinde 41 şiirin yer aldığı, yaklaşık 1500 mısradan oluşan şiir kitabıdır.

II. SAFAHAT DIŞINDA KALMIŞ ŞİİRLER: Mehmet Akif Ersoy, İstiklâl Marşı'nı Türk milletine hediye ettiği için, “o artık benim değil, milletimindir” diyerek Safahat'ına almamıştır. Ayrıca Safahat'a almadığı birçok şiirinin varlığı bilinmektedir. Bunların bir kısmı çeşitli yerlerde yayımlanmıştır.

B – NESİRLERİ (DÜZ YAZILAR)

I. Tefsirler

1- Kur'an'dan Ayetler ve Nesirler

II. Vaazlar

1- Kastamonu Vaazları (Mustafa Eski, Millî Mücadele'de Mehmet Akif Kastamonu'da adlı eserinde bu vaazları yayımlamıştır.)

2- Mehmet Akif'in Kur'an'ı Kerim Tefsiri-Mevıza ve Hutbeleri (Abdulkerim Abdulkadiroğlu ve Nuran Abdulkadiroğlu tarafından hazırlanmıştır.)

III. Makaleler

IV. Tercümeler

1- Müslüman Kadını (Ferit Vecdi'den çevirmiştir.)

2- İslâm'ı Müdafaa (Muhammed Abduh'tan çevirmiştir.)

3- İçkinin İnsan Hayatında Açtığı Yaralar (Abdülaziz Câviş'ten çevirmiştir.)

4- Anglikan Kilisesine Cevap (Abdülaziz Câviş'ten çevirmiştir.)

5- İslamlaşmak (Sait Halim Paşa'dan çevirmiştir.)

V. Mektuplar

Kaynak: İstiklâl Marşımız ve Mehmet Akif Ersoy,İbrahim Akyol, Çankırı–2011, s.22-23

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*