Mehmet Akif Ersoy Hayatı ve Eserleri

Anasayfa »

 1. İstiklal Marşı »

Mehmet Akif Ersoy Hayatı ve Eserleri

Mehmet Akif Ersoy 1873 yılında İstanbul'da doğmuştur ve tüm eğitim öğretim hayatını İstanbul'da sürdürmüştür. Edebiyatta, İslamcılık düşüncesinin en önemli temsilcisidir.

İstiklal Marşı'nı da yazan şairin unvanları Milli Şair ve İstiklal Marşı Şairi olarak da bilinmektedir. Medeniyetin en büyük kaynağı Mehmet Akif'e göre Müslümanlıktır. Ona üstünlüğü kaybettiren şeyler ise cehalet, tembellik, yozlaşma ve kendine güvensizlik olarak nitelemiştir. Batı'nın medeniyetine ulaşıp, İslam birliğini sağlamak hayattaki en büyük gayesi olmuştur. Siyasi bakımdan İslamcı olmasına rağmen duygu olarak milliyetçi ve halkçıdır. Sosyal hizmet yanlısı olan bir şair olarak da bilinir. Bu durumun en önemli sebebi ise onun edebiyat anlayışından kaynaklanmaktadır. İslam toplumlarının geri kalmışlığını, aydınların halka seslenişini değil de aydınlara seslenişi yüzünden olduğu kanaatindedir.

MEHMET AKİF ERSOY'UN EDEBİ KİŞİLİĞİ

Halk için halk sanat anlayışı şairin en büyük amacıdır. Bu duruma bağlı olarak da içinde yaşadığı toplumun özelliklerini, zorluklarını, güzelliklerini şiirlerinde de bizlere göstermiştir. Güçlü bir gözlem yeteneği bulunan Mehmet Akif'in ilhama inanmadığı da bilinmektedir. Bu yönü sebebiyle de Türk şiirine realizm akımı onun sayesinde gerçek anlamda girmiştir. Sanatını halka adamış olmasına rağmen, güçlü bir edebi dili vardır ve güçlü bir şairdir. Şiirin ciddi uğraş gerektirdiğini söyleyen şairin şiirlerine bakıldığı zaman da şiirlerinde ki güzellik o ince işlemeler, edebi üsluplar dikkat çekmektedir. Eserlerinden hep aruz ölçüsünü kullanmaktadır. Türkçeyi aruza başarı ile uygulayan belli başlı şairlerdendir. Eserlerinde hece ölçüsüne hiç yer vermemiştir. Divan nazım şekillerini kullanmıştır ve dil bakımında halka seslendiği için genel olarak sadece şiirler yazmıştır.

Mehmet Akif Ersoy'un Eserleri

 • Şiirlerini topladığı kitabı Safahat.
 • Süleymaniye Kürsüsünde
 • Hatırlar 
 • Asım
 • Hakkın Sesleri
 • Fatih Kürsüsünde
 • Gölgeler

Tüm Eserleri;

 • Safahat (1911) - 44 manzume içerir. Siyasal olaylar, mistik duygular, dünyevi görevlerden bahsedilir.
 • Süleymaniye Kürsüsünde (1912) - Süleymaniye Camisi'ne giden iki kişinin söyleşileri ile başlar, kürsüde Seyyah Abdürreşit İbrahim'in konuşturulduğu uzun bir bölümle devam eder.
 • Hakkın Sesleri (1913) - Topluma İslami mesajı yaymaya çalışan on manzumedir. Ateizme, ırkçılığa, umutsuzluğa çatılmaktadır.
 • Fatih Kürsüsünde (1914) - Fatih Camisi'ne giden iki kişinin söyleşileri ile başlar, vaizin uzun konuşması ile devam eder. Tembellik, irtica (gericilik), batı taklitçiliği eleştirilir.
 • Hatıralar (1917) - Âkif'in gezdiği yerdeki izlenimleri ve toplumsal felaketler karşısında Allah'a yakarışını içerir.
 • Asım (1924) - Hocazade ile Köse İmam arasındaki konuşmalar şeklinde tasarlanmış tek parça eserdir. Eğitim-öğretim, ırkçılık, savaş vurgunculuğu, batıcılık, gibi pek çok konudan bahseder.
 • Gölgeler (1933) - 1918-1933 arasında yazılmış 41 adet manzumeyi içerir. Her biri, yazıldıkları dönemin izlerini taşır.
 • Safahat (Toplu Basım) (ilki 1943) - 6 Safahatını bir araya getirir. 1943'teki toplu basımının sonuna Akif'in hayattayken basılmamış şiirlerini içeren Damadı Ömer Rıza Doğrul tarafından bir araya getirilmiş 16 manzumeden ibaret Son Safahat başlıklı bölüm eklenmiştir.

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*