Mahalli Kongreler

Anasayfa »

  1. Milli Mücadele »
  2. Kongreler »
  3. İnkilap Tarihi »

Mahalli Kongreler

İzmir'in Yunanlılar tarafından işgali üzerine Balıkesir'de Redd-i İlhak Cemiyeti kurulmuştu. Bundan sonra Redd-i İlhak Cemiyeti girişimleriyle ve kendi bünyesinde bir Heyet-i Merkeziye oluşturuldu. Bilahare Heyet-i Merkeziye Yunan işgaline karşı bölgede teşkilatlanma çalışmaları yaptı. Bu çerçeve