Mahalli Kongreler

Anasayfa »

  1. Milli Mücadele »
  2. Kongreler »
  3. İnkilap Tarihi »

Mahalli Kongreler

İzmir'in Yunanlılar tarafından işgali üzerine Balıkesir'de Redd-i İlhak Cemiyeti kurulmuştu. Bundan sonra Redd-i İlhak Cemiyeti girişimleriyle ve kendi bünyesinde bir Heyet-i Merkeziye oluşturuldu. Bilahare Heyet-i Merkeziye Yunan işgaline karşı bölgede teşkilatlanma çalışmaları yaptı. Bu çerçevede, Yunan işgaline karşı Kuvay-ı Milliye birliklerinden oluşan ve Ayvalık kıyılarından başlayıp Soma-Akhisar-Salihli-Nazilli kasabalarının Batısından geçen bir hat üzerinde milli bir cephe oluşturuldu.

Ancak, cephe ile ilgili ortaya çıkan ihtiyaç ve problemlerin çözülmesi gerekiyordu. Bunun için Heyet-i Merkeziye Balıkesir’de 24-25 Haziran 1919’da bir toplantı yaptı ve konuyla ilgili bazı kararlar aldı. Bu kararlarda Balıkesir’de bölgesel bir kongre toplanması da vardı. Bu arada Balıkesir Heyet-i Merkeziye’ye, Ayvalık-Soma ve Akhisar cepheleri bağlanmıştı. Ayrıca, cephe gerisi teşkilatlanma çalışmaları cephenin sevk ve idaresi, cephelerin birbiriyle irtibatlandırılması çalışmaları yapılıyordu. Heyet-i Merkeziye bütün bunları daha etkin bir şekilde gerçekleştirmek ve aldığı kararları etkin olarak uygulayabilmek için, temsil temeline sahip olmak ve daha geniş bir tabana dayanmak ihtiyacındaydı. İşte bu gerekçelerle alınan kongre toplama kararı doğrultusunda 26-31 Temmuz 1919’da Hacım Muhittin (Çarıklı) Beyin başkanlığında, Balıkesir’de bir kongre toplandı. Bu kongrede yukarıda da belirtildiği gibi Yunanlılara karşı oluşturulan cephelerdeki Kuvay-ı Milliye birliklerinin, insan ve malzemenin yanı sıra her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi ve cephelerin birbiriyle irtibatlandırılarak ortak bir cephe haline getirilmesi için kararlar alındı. Daha sonra, bu yönde faaliyet gösterildi.

Bundan sonra, aynı gayelerle 6-25 Ağustos 1919 tarihleri arasında yine Hacım Muhittin Bey’in öncülüğünde Alaşehir kongresi toplandığı ve I. Balıkesir Kongresi’nde alınan kararlara benzer ancak, daha geniş çapta kararlar alındı. Bu kongreyi takiben, yine Balıkesir’de çeşitli aralıklarla üç kongre daha toplanacaktır. Bu arada Sivas’ta toplanacak olan Milli Kongre’ye de temsilci gönderilmesi kararlaştırılmış ve delege seçimi yapılmıştır. (1)

Kaynakça

1. Bu kongrelerle ilgili geniş bilgi için bkz. Şerafettin Turan, Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri ve Hacim Muhittin Çarıklı'nın Kuvayı Milliye Hatıraları, (1919-1920), Ankara, 1967, s. 205-208; Ahmet Aydın Bolak, "Alaşehir Kongresi'nin 66. Yıldönümü Vesilesiyle Milli Mücadelede Balıkesir Kongreleri İle İlgili Kısa Tebliğ", Milli Mücadele'de Balıkesir, 2. Basım, İstanbul, 1990, s. 125-127 .

 

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*