Komutanlar Toplantısı

Anasayfa »

  1. Milli Mücadele »
  2. Kongreler »
  3. İnkilap Tarihi »

Komutanlar Toplantısı

Seçim kararı alınmasının ardından seçim hazırlıkları yapılırken İstanbul Hükümeti, Meclis-i Mebusan'ın toplanma yerini görüştü. Padişah ve Hükümet Meclisin İstanbul dışında toplanmasına razı değildi. Bu doğrultuda, hükümet de Meclis-i Mebusan'ın İstanbul dışında toplanmasının uygun olmayacağına karar verdi.

Ortaya çıkan bu gelişme üzerine, Heyet-i Temsiliye, Meclisin toplanacağı yer ve seçimlerle ilgili gelişmeleri değerlendirip, kesin karara varmak için Milli Mücadele’yi destekleyen Kolordu ve Tümen Komutanları ile Sivas’ta bir toplantı yapmaya karar verdi. Toplantıya Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuku Milliye Cemiyeti adına Mustafa Kemal Paşa ile 3, 12, 13, 15 ve 20. Kolordu komutanları davet edildiler. Trakya’dan Cafer Tayyar Bey, Bandırma’dan Yusuf İzzet Paşa, Diyarbakır’dan Cevdet Bey aradaki mesafe ve özel durumları nedeniyle toplantıya katılamadılar. 16-29 Kasım 1919 tarihleri arasında gerçekleştirilen Komutanlar Toplantısı sonunda, sakınca ve tehlikelerine rağmen, Meclisin İstanbul’da toplanmasına, Heyet-i Temsiliye üyesi mebusların da meclise katılmasının uygun olacağına ve milletvekillerinin güven ve serbestlik içinde yasama görevlerini yaptıklarını bildirecekleri ana kadar, Heyet-i Temsiliye’nin görevine devam etmesine karar verildi.

 

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*