İstiklal Marşının içeriği

Anasayfa »

  1. İstiklal Marşı »

İstiklal Marşının içeriği

İstiklal Marşının İçeriği Nedir? İstiklal Marşında dile getirilen hususlar hakkında bilgi. İstiklal Marşı'nda dile getirilen konular (içeriği) nelerdir? Maddeler halinde İstiklal Marşının içeriği, İstiklal Marşının özünde yatan konular.

Türk milletinin dini ve milli karakterini bir bütün olarak ifade eden İstiklal Marşı'nın ana teması bağımsızlık duygusudur. Türk milletinin işgalci devletlere karşı verdiği Milli Mücadele'ye destek ve yön veren özelliği yanında; bayrak, vatan, bağımsızlık duyguları ile birlikte, Allah inancına olan vurgularıyla diğer devletlerin milli marşlarından farklı özellikler sergilemektedir.

Milli Mücadele'yi gerçekleştiren halkın ruhunda olan mevcut iki kavram, yani milli ve dini değerler, İstiklal Marşı'nın da iki temel temasını oluşturmuştur. Bu iki ana motif yanında İstiklal Marşı'nda dile getirilen hususları maddeler halinde özetleyecek olursak;

- Türk milletinin maddi ve manevi değerler bütünüdür,
- Bayrak sevgisinin vazgeçilmez terennümüdür,
- Kararlılık, azim, erdem ve cesaretin sembolüdür,
- Türk milletinin şanlı mazisi ve ruhundan süzülen tarihi bir muhasebedir,
- Türk milletinin asırlardır damarlarında hissettiği heyecan ve asil ruh halidir,
- Şanlı mazi ve vaad edilen istikbaldir,
- Türk milleti ve Türk ordusunun şecaat, kahramanlık ve fazilet destanıdır,
- Vatan severlik ve özgüven duygusunun timsalidir,
- Türk milletinin sarsılmaz maneviyatının tecessüm etmiş halidir,
- Allah'a sığınma ve millet adına yapılmış duaların en güzel ifadesidir,
- Milli mutabakatı temsil eden bir semboldür,
- İstiklalin meşalesi, istikbalin teminatıdır,
- Türk milletinin ruhsuzluğa, köksüzlüğe ve de zalimlere karşı haykırış ve sarsılmaz duruşudur. (1)

Bilinmeyen Kelimeler:

Terennüm: İfade etme
Vaad: Söz verme
Şecaat: Yiğitlik, cesurluk
Fazilet: Erdem, güzel vasıf
Tecessüm: Görünmeye başlama, belirme
Mutabakat: Uyuşma, anlaşma (2)

(1) Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif, Mart 2010, Yıl: 11, Sayı: 121, s.83
(2) TDK Sözlük

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*