İstiklal Marşının Açıklaması Kısaca

Anasayfa »

  1. İstiklal Marşı »

İstiklal Marşının Açıklaması Kısaca

İstiklal Marşının özet olarak açıklaması, İstiklal Marşı nın açıklaması özet. İstiklal Marşı kıtalarının özet olarak açıklamaları. İstiklal Marşının en kısa açıklaması hakkında bilgi

İlk iki kıtada bayrağa hitap eden şair, Türk milletiyle Türk bayrağının sonsuza kadar yaşayacağını söylemektedir.

Şair, üçüncü ve dördüncü kıtalarda Türk milleti adına konuşmakta, bu büyük milletin sonsuz hürriyet aşkı ve imana sahip olduğunu vurgulayarak, Türk insanının Batılıların maddi güçlerine direneceğini söylemektedir.

Türk askerine hitap eden beşinci ve altıncı kıtalar, üstünde yaşanan toprakların sıradan bir yer olmadığını, bu toprakların vatan olduğunu, onların düşmana çiğnetilmemesi gerektiğini anlatmaktadır.

Yedinci ve sekizinci kıtalarda şair, sevilen pek çok şey kaybedilse bile vatanın kaybedilmemesini ve Allah'tan ezan seslerinin kesilmemesini yani İslam dininin bu topraklar üzerinde yaşanmaya devam edilmesini istiyor.

Dokuzuncu kıtada bu duası kabul edildiği takdirde kendi ruhunun da vecd (Çoşkuyla, Allah'ı zikrederek) içinde yükseleceğini söyler.

Nihayet son kıtada yine bayrağa dönerek ona ve milletine ebediyen çöküş olmayacağı, hürriyetin ve istiklalin ebediyen onun hakkı olduğu müjdesini tekrar eder. (1)

(1) Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif, Mart 2010, Yıl: 11, Sayı: 121, s.83

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*