İstiklal Marşı'nın Kabulü

Anasayfa »

  1. İstiklal Marşı »

İstiklal Marşı'nın Kabulü

İstiklal Marşının Kabulü 12 Mart 1921

Milletin heyecanını yükselterek moral verecek, işgalci devletlere karşı savaşta duygularını ifade edecek bir marş için Milli Eğitim Bakanlığı'nca açılan yarışmaya, yurdun her tarafından şiirler gönderilmiş, ancak bunlardan yalnızca altı tanesi ön elemeyi geçecek nitelikte görülmüştü.

Zamanın Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver, bu şiiri en iyi yazacak kişinin “Safahat” adlı eserin yazarı Mehmet Akif olduğu kanısındaydı. Ancak Akif, para ödülü olmasından dolayı bu yarışmaya girmeyi doğru bulmuyordu. Bunun üzerine Hamdullah Suphi, 5 Şubat 1921'de Mehmet Akif'e bir şiir yazması için ricada bulunduğu bir mektup gönderdi. Bu mektupla birlikte, Balıkesir Milletvekili Hasan Basri Bey de devreye girerek yakın arkadaşı olan şaire, para ödülünün kaldırıldığını söyleyedi. Bunun üzerine İstiklâl Marşı olacak şiir 48 saat içinde Mehmet Akif tarafından yazılarak, imzasız olarak seçici kurula gönderildi…

Şiirle ilgili konuşmalar ve oylama, Meclis'in 12 Mart 1921 günü öğleden sonraki oturumunda yapıldı. Uzunca tartışmalardan sonra, Mehmet Akif'in yazdığı İstiklâl Marşı, çoğunlukla kabul edildi.

Kırşehir Milletvekili Müfid Efendi, bu marşın Hamdullah Suphi tarafından kürsüde tekrar okunmasını, Konya Milletvekili Refik Koraltan da milletin ruhuna tercüman olan marşın ayakta dinlenmesini teklif etmiş, 12 Mart 1921'de İstiklâl Marşı ayakta dinlenerek resmen Milli Marş olmuştur.

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*