İstiklal Marşı Açıklaması Kıta Kıta

Anasayfa »

  1. İstiklal Marşı »

İstiklal Marşı Açıklaması Kıta Kıta

Kurtuluş için varıyla yoğuyla mücadele eden bir milletin gücünü nelerden aldığını ve nasıl bir amaca ulaşacağını anlatan bir şiirdir.

Şair Akif eserinin ilk kıtasında milli mücadele içerisinde bulunanlara korkmamaları gerektiğini, düşman ne kadar güçlü olursa olsun, ülke sınırları içinde milli mücadele edecek bir kişi kalmayana kadar bu ülkedeki bağımsızlık sancağı olan ay yıldızlı bayrağı kimsenin düşüremeyeceğini anlatmaktadır. O bayrak milletin bağımsızlık sembolü olup kimsenin onu ele geçiremeyeceğini vurgulamaktadır.

İkinci kıtada ise morallerin bozulmaması gerektiğini, bu mücadelenin kin ve nefret ile değil vatan ve millet sevgisi ile yapılmasının daha makbul olacağını, zira Allah rızası ve vatan kurtuluşu uğruna yapılan bu savaş bu şekilde sürerse istiklal kazanmanın kaçınılmaz olduğunu anlatmaktadır.

Üçüncü kıtada Türk milletinin tarih sahnesine çıkmasından bu yana bağımsız yaşamasına ve bağımsızlığı uğruna ne kadar güçlü işler başarabilmesine atıfta bulunmuştur.

Dördüncü kıtada batının teknolojik ve askeri olarak maddi gücünü vurgularken, buna karşılık olarak sınırları koruyabilecek yegâne gücümüzün imanımız ile birlikte oluşturduğumuz milli beraberlik olduğu anlatılmaktadır. Ve medeniyet denilen batının çirkin yüzünü saklayan bu maske istediği kadar uğraşsın bu beraberliği bozamayacaktır.

Beşinci kıtada tek bir vücut oluşturmuş Türk milletine ?'Arkadaş'' diye seslenen Akif vatanı savunmak gerektiğini, bunun için ne gerekiyorsa yapılacağını, bunun neticesinde inandığımız şeyi kazanacağımıza dair güvencenin inancımızın temeli olan Allah'ın kısa süre içerisinde bunu bize bahşedeceğini belirtiyor.

Altıncı kıtada uğruna savaşılan şeyin bir avuç toprak olmadığını, bunun bir vatan meselesi olduğunu ve bu uğurda nice insanların feda edebilecek en büyük şeyi, hayatlarını feda ettiğini unutmamamız gerektiğini anlatıyor.

Yedinci kıtada ise vatanın öneminden bahsedilmektedir. Uğruna o kadar çok şehidin verildiğini ?'Toprağı sıksan şüheda fışkıracak'' diye muazzam bir cümle ile anlatmaktadır. Bu o kadar mühim meseledir ki uğruna can, canan, varlık, mal, mülk her şey feda edilebilir.

Sekizinci kıtada ise ilahi bir güç olan Allah'a seslenen Akif, bu vatanı savunmak için mücadele eden bu insanlara yardım dilemektedir. Müslüman nüfusun yaşadığı bu ülkenin İslam sancağını sürdürmesi için Allah'ın yardımlarına muhtaç olduğumuzu vurgulamaktadır.

Dokuzuncu kıtada bu sesleniş devam etmektedir. Vatan toprakları kurtuluşa erdiğinde vicdani rahatlamasının yoğunluğundan bahsetmektedir. Bu öyle bir rahatlamadır ki ölürken bile mutlu ayrılacağına emindir Akif.

Onuncu ve son kıtada seslenilen varlık bu sefer bayraktır. Dökülen kanlar, yitirilen canlar, feda edilen her şey senin hür bir şekilde dalgalanman içindir. Bu imanı ile hareket eden ve tarih boyunca hür yaşamış milletin hakkıdır.

İstiklal Marşı 10 Kıtası Açıklaması

Görüldüğü gibi milli bir dava; ancak bu kadar coşkulu ve harika bir dil ile ifade edilebilirdi. Önce milletine seslenen Akif uğruna mücadele edilen şeyin kutsallığından bahsederken, geçmişi hatırlatarak bunun millet için yegâne kurtuluş yolu olduğunu anlatır. Aynı şekilde iman ve bayrak bu mücadelenin sembol ve güç alınan varlıkları olduğunu anlatmıştır.

İstiklal Marşı kısa açıklaması

Kurtuluş için varıyla yoğuyla mücadele eden bir milletin gücünü nelerden aldığını ve nasıl bir amaca ulaşacağını anlatan bir şiirdir.

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*