Hukuk Alanındaki Devrimler

Anasayfa »

 1. Atatürk Devrimleri »
 2. Atatürk Makaleleri »

Hukuk Alanındaki Devrimler

Devlet ve kişiler arasındaki yazılı kuralların uygulamaya konularak, sonuçlarına uymayanların, çeşitli yaptırımlara maruz kaldığı sisteme hukuk sistemi denilmektedir. Osmanlı devleti döneminde hukuk, çoklu hukuk sistemi benimsenerek uygulanmaktaydı.

Osmanlı dönemi mahkemelerinde, İslam hukuk sistemiuygulanmaktaydı, bunun yanında azınlık mahkemeleri ve Avrupa devletlerinin elçiliklerinde hizmet veren ve bu ülkelerin kanuni yaptırımlarını uygulayan, kapitülasyonlardan doğan mahkemelerde bulunmaktaydı. Osmanlı döneminde çok hukuklu sistem, çeşitli anlaşmazlık ve karmaşaların yaşanmasına neden oluyordu.

Bu durum cumhuriyet rejiminin meydana getirdiği, eşitlik ve milli hakimiyet esaslarıyla uyuşmadığı gibi, ceza sistemindeki çarpıklıkların oluşmasına neden oluyordu. Bunun üzerine Atatürk döneminde hukuk sistemi yenilenerek, Türk halkının beklenti ve ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendi. Atatürk'ün hukuksal alandaki devrimleri, medeni hukuk, borçlar hukuku, ceza hukuku gibi kapsamları içeisinde bulundurarak, Avrupa ülkeleri hukuk sistemini benimsemiştir.

Cumhuriyet Döneminde Hukuksal Anlamda Yapılan Devrimler

 • Şeriye ve evkat mahkemeleri kaldırıldı.
 • Şeriye ve evkat vekaleti kaldırıldı.
 • Ankara hukuk mektebi açıldı
 • Anayasa yürürlüğe girdi.
 • Ceza kanunu kabul edildi.
 • Medeni kanun kabul edildi.
 • Borçlar kanunu kabul edildi.
 • İdare hukuku kabul edildi.
 • Devletin dini İslamdır hükmü, Anayasadan kaldırıldı.
 • Atatürk İlkeleri Anayasaya konuldu.
 • Kadınlara siyasal haklar tanındı.
 • Bunun ardından 1935 senesinde yapılmış olan meclisin ilk seçimlerinde, meclise 18 kadın milletvekili girmeyi başarmıştır.

Hukuksal alanda yapılan devrimler sayesinde, kadınlar ülke yönetiminde daha çok yer bulabilmiş ve toplum içerisinde yaşayan her bireyin hakları eşit olarak gözetilmiştir.

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*