Heyet-i Temsiliye'nin Ankara'ya Gelişi

Anasayfa »

  1. Milli Mücadele »
  2. Kongreler »
  3. İnkilap Tarihi »

Heyet-i Temsiliye'nin Ankara'ya Gelişi

Komutanlar Toplantısı'nda, Anadolu'dan İstanbul'a gidecek Mebuslarla Eskişehir yakınındaki Seyitgazi'de bir ön toplantı yapılarak, Meclis-i Mebusan'da takip edilecek ortak hareket tarzının konuşulmasına karar verilmişti.

Ancak, Mustafa Kemal Paşa bu toplantının Ankara’da yapılmasını istedi. Bunun üzerine, Heyet-i Temsiliye 18 Aralık’ta Sivas’tan hareket ederek Kayseri, Mucur, Hacıbektaş, Kırşehir yoluyla 27 Aralık’ta, coşkun karşılama ve gösteriler arasında Ankara’ya geldi. Böylece, Mustafa Kemal ve Heyet-i Temsiliye karargahını, Ali Fuat Paşa’nın Komutanlığını yaptığı 20 Kolordu’nun merkezi olan ve İstanbul ve Batı Anadolu’ya demiryolu ve haberleşme sistemiyle bağlı bulunan, dolayısıyla güvenlik bakımından elverişli bir konumda bulunan Ankara’ya nakletti. Bundan sonra, Ankara Milli Mücadele hareketinin merkezi olacaktır.

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*