Havza Tamimi

Anasayfa »

  1. Milli Mücadele »
  2. Kongreler »
  3. İnkilap Tarihi »

Havza Tamimi

Mustafa Kemal Paşa Havza'ya geldikten sonra, Milli Mücadele için kurulan teşekküllerin yaygınlaştırılması için çalışmalara başladı. Halka, içinde bulunduğu durumu, yöneticilerin tutumunu, işgal güçlerinin gayesini anlattı.

Nitekim, 28 Mayıs’ta, askeri ve mülki amirlerle Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerine gönderdiği tamim ile Yunan işgalini protesto için yurdun her yerinde mitingler yapılmasını, halka felaketin büyüklüğünün anlatılmasını ve bunun köylere kadar yayılmasını istedi. Bu girişimlerin neticesinde, İstanbul başta olmak üzere Anadolu’nun çeşitli şehir ve kasabalarında toplam 96 miting tertip edildi.

Havza Tamimi ile Mustafa Kemal Paşa, milli tehlikeye karşı halkın kaynaşmasını, galeyana gelmesini ve bir milli kaynaşma halini alarak bir hedefe yönelmesini arzuluyordu. Diğer taraftan, Edirne’de bulunan Cafer Tayyar Paşa’ya yolladığı telgrafta, bağımsızlığa kadar milletle birlikte özveriyle çalışacağına yemin ettiğini, artık Anadolu’dan hiçbir yere gitmeyeceğini bildiriyordu.

Bu sırada, daha önce tayinine ses çıkarmayan İngilizler, Mustafa Kemal Paşa gibi ünlü ve muktedir bir askerin kalabalık bir kurmay heyeti ile Anadolu’ya gidişinden şüpheye düştüler. O daha Samsun’a ulaşmadan, Harbiye Nezareti’nden bu tayinin sebebini sordular. Aldıkları cevabı yeterli bulmayarak geri çağrılmasını istediler. (1) Mustafa Kemal Paşa’nın faaliyetlerinden Damat Ferit Paşa Hükümeti de rahatsız olmaya başlamıştı. Böyle bir ortamda, Mustafa Kemal Paşa 8 Haziran 1919 tarihinden başlayan kendisini geri çağdan yazıları çeşitli bahanelerle geçiştirdi. Bu sırada, gerek Harbiye Nezareti, gerekse Erkan-ı Harbiye Reisleri O’nun yanındaydılar.

Kaynakça

1. David Fromkin, Barışa Son Veren Barış, Çeviren: Mehmet Harmancı, İstanbul, 1994, s. 404-405; Berthe Georges-Gaulis, Kurtuluş Savaşı'nda Türk Milliyetçiliği, Çeviren: Cenap Yazansoy, İstanbul, 1999, s. 28, 52; Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları, İ.

 

 

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*