Erzurum Kongresi Önemi

Anasayfa »

  1. Kongreler »

Erzurum Kongresi Önemi

Mustafa Kemal ve Kazım Karabekir'in de desteğini alan Doğu İllerinin Haklarını Koruma Derneği tarafından organize edilen Erzurum Kongresi 23 Temmuz 1919'da toplandı ve Türk Tarihi'nin yeniden şekillendirilmesinde çok önemli bir yer tuttu.

Yeni bir devlet kurulması gerektiği düşüncesi ilk defa bu kadar köklü bir organizasyonda dile getirilmiş oldu ve bu düşünce halk tabanında da oldukça destek buldu. Alınan bu destekle birlikte Sivas Kongresi'nin temellerinin atılması da sağlandı.

Ulusal birliğin hiçbir şekilde tartışma konusu olamayacağı, manda ve himayenin kabul edilmesinin mümkün olmadığı yine ilk defa bu kadar sert bir biçimde Erzurum Kongresi'nde dillendirilmiştir. Doğu illerinin temsilcileri ağırlıkta olsa da alınan kararlar nedeniyle Kongre tüm ulusu ilgilendiren adımların atılmasındaki en önemli olaylardan birisidir.

Ayrıca Doğu illerindeki direnişçilerin tek bir çatı altında toplanması için alınan karar, neredeyse tüm ülke için bir örnek teşkil etmiş ve Anadolu'nun geneline yayılan bir Milli Birlik ve Beraberlik havası esmeye başlamış, Kuva-yı Milliye ruhu canlanmıştır. Başlangıçta sadece birkaç asi subayın başkaldırısı olarak görünse de sonradan, İstanbul Hükümeti tarafından Erzurum Kongresi'ne katılanların yakalanacağı duyurulmuştur. Fakat alınan bu karara rağmen hiçbir kurum bu görevi yerine getirmemiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulana dek, kongreye ve Temsil Heyetine başkanlık eden Mustafa Kemal Atatürk ve ekibi, fiili olarak bir hükümet gibi çalışmış ve yürütme işlerini yerine getirmiştir. Mustafa Kemal'in halk ve asker nezdinde saygı görmesinin en önemli nedenlerinden birisi de bu nedenle Erzurum Kongresi'dir. Kongrede almış olduğu başkanlık ile fiili olarak Milli Mücadele'nin komuta görevini ele almış ve Sivas Kongresi'ne kadar çok sıkı bir çalışma yapmıştır.

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*