Erzurum Kongresi'nde Alınan Kararlar

Anasayfa »

  1. Kongreler »

Erzurum Kongresi'nde Alınan Kararlar

Erzurum Kongresi'nde Alınan Kararlar aynı zamanda Sivas Kongresi için bir ön hazırlık niteliği de taşır. Burada alınan kararların halk nezdinde büyük destek görmesi, Sivas'a daha güçlü gitme şansını doğurmuştur.

Kurtuluş ve Milli Mücadele için alınan bir çok kararın temelinin atıldığı Erzurum Kongresi (23 Temmuz-7 Ağustos 1919), 62 delegenin katılımı ile 2 hafta kadar sürdü ve kongreden şu kararlar çıktı;

1-Vatan bir bütündür, parçalanamaz.

2-Her türlü yabancı işgaline ve müdahalesine karşı millet hep birlikte direniş ve savunmaya geçecektir.

3-İstanbul Hükümeti vatanın bağımsızlığını sağlayamazsa geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümet milli kongre tarafından seçilecektir. Kongre toplanmamış ise, bu seçimi Temsilciler Kurulu yapacaktır.

4-Kuva-yi Milliye'yi etkili, milli iradeyi hakim kılmak esastır.

5-Azınlıklara siyasi hakimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. Ancak bu vatandaşların canları, malları ve ırzları her türlü saldırıdan korunacaktır.

6-Manda ve himaye kabul olunamaz.

7-Milli irade ve toplanan ulusal güçler padişahlık ve halifelik makamını kurtaracaktır.

8-Mebuslar Meclisi'nin derhal toplanmasına ve hükümetin yaptığı işlerin milletçe kontrolüne çalışılacaktır.

9-Sömürgecilik amacı taşımayan devletlerden teknik, sanayi ve ekonomik yardım kabul edilebilir

Kongre daha çok işgal altında bulunan doğu illerinden gelen temsilcilerin katılımı ile gerçekleşmiştir. Açılışın ardından yapılan oylamada kongre başkanlığına Mustafa Kemal Atatürk getirilmiştir.

Erzurum Kongresi kararları ile manda ve himayenin kati suretle reddedilmesi, milli egemenliğin altının bu derece sert şekilde çizildiği ilk örnektir ve kurtuluş mücadelesine ışık tutmuştur. Bölgesel bir toplantı olmasına rağmen alınan kararlar tüm ulusu ilgilendirecek sınırlara sahip olmuştur. Ayrıca burada Erzurum Kongresi'nde seçilen temsil heyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışına dek bir hükümet gibi görev yapmıştır.

Erzurum Kongresi'nde Alınan Kararlar aynı zamanda Sivas Kongresi için bir ön hazırlık niteliği de taşır. Burada alınan kararların halk nezdinde büyük destek görmesi, Sivas'a daha güçlü gitme şansını doğurmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk'ün sivil şekilde görevde bulunduğu ilk yer olması ve burada alınan geçici hükümet kararı, bir milletin makus talihinin baştan sona değişmesinde Erzurum Kongresinde alınan kararların ne denli önemli olduğunu bize gösterir.

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*