Erzurum Kongresi Maddeleri

Anasayfa »

  1. Kongreler »

Erzurum Kongresi Maddeleri

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 3 Temmuz 1919'da günü Erzurum'a geldi. Fakat gelmeden önce, yani yoldayken tüm resmi görevinden alınmıştı.

Mustafa Kemal Paşa o gün şunu söylemişti; "Benim Erzurum'a gelişim milletin ateşten bir çember içine alınmış olduğu bir zamana tesadüf etti. Bütün millet bu çemberin içinden nasıl çıkacağını düşünmekte idi."

Erzurum Kongresi 23 Temmuz ile 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde toplanmıştır. Aslında bu toplanma 3 temmuz tarihinde yapılacaktı fakat uzak bölgelerden gelen delegelerin de katılımını teşfik etmek için tarih biraz ertelendi. Bu süreçte Mustafa Kemal Paşa'nın askerlik görevinden alınmış olduğu da tüm delgelere ilan edildi.

23 Temmuz günü Erzurum Müdafâai Hukuk Cemiyeti Başkanı Hoca Raif Efendi 'nin açtığı kongreye Bitlis'ten 3, Erzurum'dan 23, Sivas'tan 10, Trabzon'dan 16, Van'dan 2 delege olmak üzere toplam 54 delege katılmıştır.

Erzurum Kongresi Alınan Kararlar

  • Vatan bir bütündür parçalanamaz. (Doğu illeri ile Trabzon sancağı ve Canik (Samsun) illeri hiçbir sebep ve bahane ile ayrılamaz.)
  • Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı, millet birlik olarak kendisini koruyacak ve karşı koyacaktır.
  • Vatan ve istiklalin korunmasını İstanbul hükümeti yerine getiremezse bunu yerine getirmek için Anadolu'da geçici bir hükümet kurulacaktır.
  • Kuvayımilliye'yi etkili ve İradeimilliye'yi etkin kılmak esastır. (Bundan kasıt milletin bağrından çıkacak milli bir kuvvettir.)
  • Hristiyan azınlıklara siyasi hakimiyetimiz ve sosyal dengemizi bozucu imtiyazlar verilemez.
  • Manda ve himaye kabul edilemez.
  • Milli Meclis'in derhal toplanmasına ve hükümet işlerinin meclisin denetimi altında yürütülmesine çalışılacaktır.
  • Milletimiz asrın gereklerini, fenle ilgili, sanayii ile ilgili, ekonomiyle ilgili durum ve ihtiyaçlarımızı gerekli görür. (Türk insanının uygar medeniyeti yakalamak için çalışılacağı vurgulanmıştır.)
  • Ulusal irade ve toplanan güçler padişah ve halifelik makamını kurtaracaktır.

Erzurum Kongresi Temel Görüş

Tüm topraklarımız bir bütündür ve asla parçalanamaz.

Eğer ki her hangi bir yabancı işgalinde Osmanlı Devleti çözülürse tüm ulus birleşerek Türk topraklarını savunmakla yükümlüdür.

Ülke bir bütün halinde kalacak ve bağımsızlık esas olacaktı. Eğer İstanbul Hükümeti gerekli özeni gösteremezse ulusal bir kongre tarafından bir hükümet kurulacak.

Temel görüşün bunlar olduğu Erzurum Kongresi 'nde alınan kararlar açık ve netti.

Erzurum Kongresi Başkan ve Üyeleri

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*