Ekonomi Alanındaki Devrimler

Anasayfa »

 1. Atatürk Devrimleri »
 2. Atatürk Makaleleri »

Ekonomi Alanındaki Devrimler

Osmanlı devletinin işgali ve parçalanmasının ardından, Atatürk tüm sorumluluğu üzerine alarak, Türk halkıyla birlikte savaşmış ve bağımsızlık zaferini kazanmıştır. Bunun ardından, Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte, toplumsal değişim yaşanan en önemli yapılardan bir tanesi de ekonomik yapı olmuştur. Atatürk ekonomik yapının düzene sokulması için, Cumhuriyet'in ilanıyla gereken iktisadi politikayı hazırlayacak olan kurulu kurmuştur.

Ekonomik Alanda Yapılan Devrimlerden Bazıları Şu Şekilde Sıralanabilir:

 • Milli ekonominin kurulması İzmir İktisat Kongresi
 • Tarım alanında gerçekleşen köklü derimler
 • Sanayi alanında gerçekleşen devrimler
 • Ulaştırma alanında yapılan devrimler
 • Bayındırlık alanında yapılan devrimler
 • Madencilik alanında yapılan devrimler
 • Turizm alanında yapılan devrimler

Milli ekonominin kurulması İzmir İktisat Kongresi

Bu kongre sayesinde ülkenin ekonomik açıdan izleyeceği yol haritası belirlenmiş oldu.

Tarım alanında gerçekleşen köklü derimler

Çiftçileri destekleyici ve teşvik edici kanunlar sayesinde, ülkenin tarım kaynaklarının daha fazla kurulması hedeflendi.

Sanayi alanında gerçekleşen devrimler

Halkı sanayi için teşvik etmek ve ülkede sanayileşmeyi başlatmak için yapılan devrimlerdir.

Ulaştırma alanında yapılan derimler

Demiryolları ve toplu taşıma konularında yapılan devrimler sayesinde, ulaşım daha kolay bir hale geldi.

Bayındırlık alanında yapılan devrimler

Ülkenin gelişip güzelleşmesi için yapılan devrimlerdir. Bayındırlık alanında ilk kentsel planlamalar ortaya çıkmıştır.

Madencilik alanında yapılan devrimler

Ülkenin zengin maden kaynaklarının çıkarılmasını öngören devrimlerdir.

Turizm alanında yapılan devrimler

Ülkeyi turizme açarak, dünya milletlerine açmak üzerine atılmış adımlardır.

Ekonomik Alanda Meydana Gelen Bazı Gelişmeler

 • Türkiye İş Bankasının 26 Ağustos 1924 yılında kuruluşu.
 • Aşar vergisi 17 Şubat 1925'te kaldırıldı.
 • Türkiye Sanayi ve Maden Bankası 19 Nisan 1925'te kuruldu.
 • Teşvik Sanayi kanununun 28 Mayıs 1926'da kabul edilmesi.
 • Kabotaj Kanununun 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girmesi.
 • İstatistik Genel Müdürlüğünün 1926 yılında kurulması.
 • 1928 yılında, İktisat Bakanlığı kurularak, Osmanlı döneminde yabancılara satılan demiryolları geri alındı.
 • 1933 ve 1938 yılları arasında, devletin İzmir Kongresinde almış olduğu Misak-ı İktisadi kararlar, özel girişimlerin sanayi alanında yatırımlarda bulunmasına yeterli olmadı ve ardından Teşvik-i Sanayi kanununun çıkartılması ile canlanma hedeflendi, ancak bu durumda başarılı olmayınca, Cumhuriyet dönemi sanayi atılımlarının devlet eliyle kurulmasına ve yönetilmesine karar verildi.
 • 1933 senesinde ilk 5 yıllık planların hazırlanmasıyla birlikte, Sümerbank girişimi iplik dokuma fabrikası kuruldu. Cumhuriyet döneminde devletin kurduğu işletmeler, elektrik santralleri, deniz ulaşımı, kimya sektörü, deri sanayi ve makine sanayi üzerine pek çok alanda sayısız yatırımı olmuştur.
 • Bu gelişmelerin takbitle 1935 senesinde Maden Tektik Arama Enstitüsü kuruldu.
 • Türkiye'nin ilk demir çelik fabrikası ise, Etibank tarafından 1937 yılında kuruldu. Etibank demir çelik fabrikası karabükte kuruldu.
 • Ancak 1939 senesinde başlamış olan 2. dünya savaşı nedeniyle ikinci 5 yıllık sanayi planı tamamlanamamıştır.  

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*