Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Devrimler

Anasayfa »

  1. Atatürk Devrimleri »
  2. Atatürk Makaleleri »

Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Devrimler

Eğitim seviyesinin çağdaş toplumlara eşdeğer olabilmesi için yapılmış olan köklü değişimler ve eğitimin millileştirilerek, belirli bir programa sokulmasıdır. Eğitim alanında yapılan devrimler sayesinde tüm ülke aynı eşit eğitim programını alabilecek ve kız, erkek ayırt etmeden tüm bireyler eğitim devrimleri sayesinde, toplumda eşit sayılabilecekti.

Milli Eğitim

Atatürk, Türk milleti için herşeyin en iyisini düşündüğü gibi, eğitim konusunda da köklü değişimlere imza atmıştır. Atatürk eğitim devrimlerinin millileştirilerek, laik ve toplumun ihtiyaçlarına uygun olmasını öngörmüştür. Eğitim politikasının bu kapsamda dayndığı ana temeller şu şekilde sıralanailir;

a) Eğitim sistemi milli olmalıdır.

b) Eğitim sistemi çağdaş olmalıdır.

c) Eğitim sistemi laik olmalıdır

Tevhid-i Tedrisat Kanunu ( 3 mart 1924 )

Osmanlı döneminde medreselerde din eğitimi verilmekteydi ve belirli bir müfredat yoktu, buna bağlı olarak, farklı alimlerden farklı dersler alan çocuklar, birbirlerinden farklı kültür yapılarıyla yetişiyor ve toplum içerisinde etnik çatışmalar meydana geliyordu. Ancak Tevdid-i Tedrisat kanunu ile bütün ülketi kapsayacak eğitim müfredatları oluşturuldu, bu sayede denetlenebilir hale gelen eğitim yapısı, çağdaş bir eğitim sistemi haline dönüştü.

Medreselerin Kaldırılması

Şahıslar tarafından kurulan medreseler, devletin ücret denetlemesine tabi tutuluyordu, ancak müfredat ve eğitim açısından bir denetleme söz konusu değildi.Medreselerde okutulan dersleri inceleyecek olursak, daha çok din bilimleri ile ilgili derslere yer verilirken, pozitif bilimler çok az işleniyordu. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra medreselerin kaldırılması ve hükümetin ihtiyacı olan din adamlarının, yine hükümetin oluşturduğu yeni eğitim kurumlarında yetiştirilmesi ile, medreseler kaldırıldı.

Türk Harflerinin Kabulü

Türkler islamiyeti kabul etmeden önce alfabe olarak, Uygur ve Orhun alfabelerini kullanmaktaydı. Türkler islamiyeti kabul ettikten sonra ise, Arap harflerini benimsediler. Arap harflerinin kullanıldığı dönemde, insanlar bu alfabeyi öğrenmekte büyük zorluk çekiyor ve çoğu kişi okuma yazma bilmiyordu.

Cumhuriyetin ardından yeni Türk alfabesi yürürlüğe girdi ve insanlar yeni harfleri çok hızlı şekilde benimsediler.

Atatürk'ün yeni alfabeyi açıklaması, 9 eylül 1928'de İstanbul Sarayburnu'nda halka yeni alfabeyi açıkları.

Eğitim Öğretim Alanında Gelişmeler

Bunun dışında eğitim alanındaki diğer devrimler, eğitim öğretim alanında yapılan köklü değişimler sayesinde, kaliteli eğitim ile anlaşılabilir eğitim felsefeleri benimsenmiştir. Pozitif bilimlere ağırlık verilerek, hem dini açıdan, hemde bilim açısından çok geniş bir müfredat oluşturulmuştur.

Yeni Tarih Anlayışı

Ayrıca Cumhuriyet ile birlikte yeni tarih anlayışı, köklü değişimlere uğradı, medreseler zamanında sadece osmanlı tarihi öğretilirken, Cumhuriyet döneminin ardından, eski Türk tarihide geniş şekilde mercek altına alındı.

Türk Dilinin Gelişmesi

Atatürk dilin geliştirilmesi konusuna çok önem veriyordu ve birlik ve beraberliğin en iyi şekilde sağlanabilmesi için, en önemli unsurlardan bir tanesinin dil olduğunu biliyordu.

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*