Cumhuriyetin İlanının Nedenleri

Anasayfa »

  1. Özel Günler »
  2. 29 Ekim »

Cumhuriyetin İlanının Nedenleri

Osmanlı Devletinde ülke padişahlık sistemi ile yönetilmekteydi. Cumhuriyetten önce de Osmanlı Devleti olduğu için Padişahlık sistemi devam etmekteydi. Cumhuriyetin kurulması ile birlikte padişahlık sistemine de son verildi.

Atatürk ve arkadaşları Kurtuluş Savaşını başlatarak ülkemizi düşmanlardan temizledi ve tam bağımsızlık yolunda önemli bir adım atmış oldu. Kurtuluş Savaşından sonra yeni bir yönetim sistemi olmasını gerektiğini düşünene Atatürk, halkın kendi kendisini yönettiğini bir sistem olan Cumhuriyet rejimini uygulama konusunda anlaştı. Cumhuriyetin ilan ediliş sebepleri vardır. Milli egemenliğin tam anlamıyla gerçekleşmesine en uygun sistem Cumhuriyet rejimiydi.

1923'te eski hükümet istifa etti ve bunun üzerine yeni bir hükümet kurulması gerekiyordu. Meclis hükümeti sistemine göre yeni bir hükümetin oluşturulması oldukça zordu. Bu sorunun önüne geçmek için kabine sistemine geçilmesi lazımdı ve bu da cumhuriyetin ilanı ile mümkündü. Saltanat kaldırıldıktan sonra ülke yönetimi ve rejimi konusunda bazı sorunlar baş göstermişti. Bu da ancak cumhuriyet yönetim biçimini seçmekle çözülecekti. 29 Ekim 1923 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk meclise bir taslak sundu ve bu cumhuriyet taslağıydı. Milletvekilleri tarafından kabul edilen taslak ile cumhuriyet rejimi seçilmiş oldu.

Cumhuriyetin ilanın ardından cumhurbaşkanı seçimi yapıldı ve ülkenin ilk cumhurbaşkanı olarak Mustafa Kemal Atatürk seçildi. 30 Ekim 1922 de saltanatın kaldırılması ile ilgili tartışmalar vardı. 1 Kasım tarihinde ise çıkarılan bir yasa ile Osmanlı Devletinin ülkedeki hükmü son buldu ve monarşi sistemi tamamen kaldırıldı. Saltanatın kaldırılışı ile Osmanlı İmparatorluğu yıkılıyor, yeni bir ülke olan Türkiye Cumhuriyetinin doğuşu gözüküyordu. 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması imzalandı ve kazanılan zaferler hukuksal olarak da taçlandırılmış oldu.

Lozan Görüşmelerini, İsmet İnönü ve ekibi yapmıştır. Tam bağımsızlığa giden bu yolda onun ve arkadaşlarının da önemi büyüktür.

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*