Çanakkale Savaşı'nın Önemi Nedir

Anasayfa »

  1. Çanakkale Savaşı »
  2. Cumhuriyet Savaşları »

Çanakkale Savaşı'nın Önemi Nedir

Çanakkale, bir ölüm kalım savaşıdır; bütün bir milletin, mutlaka zafere odaklanmış bir şekilde "Ya zafer ya ölüm!" kararını verişidir; vatanın kapısına dayanmış ve elini gırtlağına kadar uzatmış olan düşmana "Dur!" denilmesidir.

Bir Destandır Çanakkale kitabında yazar Vehbi Vakkasoğlu bunu şu şekilde açıklıyor;

Ülkenin her köyünden, her dağ başından kopup gelen ana kuzularının arslanlaştığı yerin adıdır Çanakkale...

Çelikten bir saldırıya karşı etten ve kemikten bir savunma demektir.

Acımasızlığa, canavarlığa, yalan yanlış ön yargılara karşı, insanlığın, vicdanın, merhametin adıdır. Çanakkale, “insanlığın son insanî savaşı”dır. Mehmetçiğin inancıyla güzelleşen, insanîleşen ve düşmanı bile etkileyen özellikler kazandı.

Çanakkale, daha önce yaşanan Trablusgarp ve Balkan Savaşlarının utancını silme fırsatıdır. Çanakkale, birlik ve bütünlüğün, okumuş ile okul görmemişin kaynaşmasının, kardeşleşmesinin şahlanışıdır.

Çanakkale, subay savaşıdır. Komutanların neferleştiği, erlerle omuz omuza, gönül gönüle “Allah Allah” diyerek hücuma geçtiği bir cihattır. Çanakkale, İngilizin, Fransızın, Rusun, Yunanın kabarmış iştahlarının kursaklarında kaldığı yerdir; kendilerine göre yaptıkları işgal programlarının, sömürme ve yutma yamyamlıklarının bozulduğu tarihtir. Çanakkale’den sonra saldırının şekli değişmiş, cepheden değil içten, açıktan değil gizliden, mertçe değil sinsice ve alçakça yöntemler devreye sokulmuştur.

 

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*