Atatürk'ün Öğretmenlere Verdiği Değer

Anasayfa »

  1. Özel Günler »
  2. 24 Kasım Öğretmenler Günü »

Atatürk'ün Öğretmenlere Verdiği Değer

Atatürk öğretmenlere çok değer verirdi. Aynı zaman da Ata'mız Türk Milleti'nin de öğretmenidir. Bugün bizler, Ata'mızın vefatının üzerinden yıllar geçmiş bile olsa ondan bir çok şey öğrenmişizdir.

Türk Milletini gençliği Atatürk den aldığı cesaret, hoşgörü, azim, ilim, bilim vb. bir çok şeyle hayatını sürdürmektedir. Atamız bir çok gezisinde okullara da uğradı ve öğretmenleri ziyaret ederdi. 

Atatürk öğretmenlere çok değer verirdi. Aynı zaman da Ata'mız Türk Milleti'nin de öğretmenidir. Bugün bizler, Ata'mızın vefatının üzerinden yıllar geçmiş bile olsa ondan bir çok şey öğrenmişizdir.

Türk Milletini gençliği Atatürk den aldığı cesaret, hoşgörü, azim, ilim, bilim vb. bir çok şeyle hayatını sürdürmektedir. Atamız bir çok gezisinde okullara da uğradı ve öğretmenleri ziyaret ederdi. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenlere verdiği değeri bizlere anlatacak en iyi şey de Atatürk'ün öğretmenlerimiz hakkında ki sözleridir. Atamızın öğretmenlerle alakalı bir çok sözleri vardır. Atatürk eğitim ve öğretim konusun da ki detayları öğretmenlere bırakırdı. Bu işi, bu işin uzmanlarının daha iyi bildiğini ve daha iyi yapacağını belirtirdi.

Atatürk'e göre öğretmenlerimiz sadece okullarda eğitim vermekle kalmaz, öğretmenlerimiz her zaman her yerde bir şeyler öğretme amacında olurlardı. Atatürk Birinci Dünya Savaşı'da ki dönemde öğretmenlere, kurtuluşun henüz bitmediğini, öğretmenlerin de sayesin de ancak asıl kurtuluşa ulaşılınabileceğini belirtmiştir. Çünkü savaşlarla her şey çözülmezdi.

Eğitim ve öğretimin olmadığı yer de cehalet yatardı. Atatürk de zaten cehalete düşman bir yapıya sahipti. Bunun için de öğretmenlere özellikle değer verir öğretmenleri sayardı. Atatürk, Ankara da toplanan Muallimler Birliği Kongresi'nde öğretmenlere, öğretmenlerin başarısının cumhuriyetin başarısı olacağını söyler ve onları uyararak devam ederdi.

Hiçbir zaman şunu akıllarından çıkarmamaları gerektiği belirterek, Cumhuriyetin öğretmenlerden ilmen, fennen, bedenen ve bir çok kuvvetli yönden çocuklar istediğini söylerdi. Yani öğretmenlerimizin de emeğiyle Cumhuriyetimize sahip çıkacağımızı belirtirdi. Bu gerçekten de böyledir. Atamız zamanda bir çok şeyi doğru söylediği gibi bunu da doğru bir şekilde ifade etmiş. Öğretmenler çocuk yaştan başlayarak bir çok insana ülkemizi devletimizi milletimizi ve bağımsızlığımızı ve bir çok şeyi aşılarlar. Öğretmenlerimiz olmasa bugün bir çoğumuz yarım birer insan olurduk.

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenlere verdiği değeri bizlere anlatacak en iyi şey de Atatürk'ün öğretmenlerimiz hakkında ki sözleridir.

Bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum:

24 Kasım Atatürk'ün Öğretmenler Günü Hakkında Sözleri

-Öğretmenler! Erkek ve kız çocuklarımızın aynı şekilde bütün öğretim basamaklarındaki eğitimleri uygulamalı olmalıdır. Yurt evladı her öğrenim basamağında ekonomik hayatta başarılı iz bırakan eser sahibi olacak şekilde bilgilerle donatılmalıdır. Ulusal ahlâkımız çağdaş esaslarla ve hür fikirlerle artırılmalı ve takviye olunmalıdır. Bu çok mühimdir bilhassa nazarı dikkatinizi çekerim. Sizin başarınız Cumhuriyetin başarısı olacaktır.

-Öğretmenler; yeni nesli Cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcileri sizler yetiştireceksiniz yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti sizin becerinizin ve fedakarlığınızın derecesiyle orantılı olacaktır. Cumhuriyet: fikren ilmen fennen bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli muhafızlar ister. Yeni nesli bu özellik ve yetenekte yetiştirmek sizin elinizdedir.

-Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden eğiticiden mahrum bir millet henüz millet namını almak yeteneğini elde edememiştir. Ona basit bir kütle denir millet denmez.

-Öğretmenler! Erkek ve kız çocuklarımızın aynı suretle bütün tahsil derecelerindeki talim ve terbiyelerinin pratik olması mühimdir. Memleket evlâdı her öğrenim aşamasında ekonomik hayatta verimli etkili ve başarılı olacak surette donatılmalıdır.

-Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar muallim ve mürebbilerini sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.

-Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurlarıdır.

-Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınızın kazandığı için yol açtı. Gerçek zaferi siz, öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz... Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız.

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*