Atatürk'ün Ankara'ya Gelişi

Anasayfa »

  1. Atatürk Makaleleri »

Atatürk'ün Ankara'ya Gelişi

Atatürk'ün Anadolu'ya geçişi ile başlayan Milli Mücadele hareketi, 19 Mayıs'taki eylem planı ilk Amasya Tamimi ile başlar. Milleti kurtaracak azim, yine milletten çıkacak diyen Mustafa Kemal Atatürk, Amasya kongresinde bu kararları almıştır. Bunun içinde izlenecek politikanın Ankara üzerinden olması amaçlanıyordu.

Milli mücadelenin başladığı dönemlerde Ankara, Anadolu’nun orta yerinde bakımsız, kıraç bozkırların ortasında, kerpiçten yapılmış evler ile öne çıkmakta idi. O dönem Hıristiyan ve Musevi olan halk da bu bölgede yaşamakta idi. Müslüman halkın oranına kıyaslandığı zaman,  yedide birinden az olduğu görülmekte idi. Ayrıca Ankara stratejik olarak da önem taşıyordu. Düşman kuvvetlerine uzak olması da eylem planlarının harekete geçilmesine kolaylık sağlıyordu.

27 Aralık 1919 - Mustafa Kemal Ankara'da

Stratejik sebeplerden ötürü,  payitahtın İstanbul’dan Ankara’ya taşınması fikri, Anadolu’nun orta yerinde olmasından ötürü, Ankara için birçok batılı askeri uzmanlar bu görüşü savunmakta idi. Atatürk’de bu dönemler,  okuduğu yabancı kitapların etkisi ve mantıklı bir düşünce olmasından ötürü,  kendisine Ankara’yı merkez edindi ve Milli Mücadele Hareketi’ni buradan başlatmaya karar verdi. Burada stratejisini kurmaya başladı. Ankara’ya geldiği zaman ilk olarak yapılacak olan hareketin planını arkadaşları ile paylaştı. Cumhuriyet’in de burada yönetilmesi eylem planlarının arasında yer alıyordu.

Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi Seymenler

Atatürk 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara’ya gelmiştir.  Vatansever ve Kuvayii Milliye taraftarı halkın,  yoğunluk kazandığı Ankara,   onun için gelecekteki ülkenin de başkenti olacaktır. 22 Haziran da Amasya Genelgesi yayımlandı. Milli Mücadele kıvılcımlarının da oluştuğu yer olarak önem kazanır. Atatürk Ankara’ya geldiği zaman, vatansever Ankaralı Seymenler tarafından coşku içerisinde karşılandı. Vatan savunmasında sınırsız bir özveri ve itaat gösteren Seymenlerin Kurtuluş Savaşı’nda büyük yararlılıklar gösterdiği görülür. Ayrıca düşmanın ilerleyişini durdurma aşamasında oldukça başarı göstermeleri de takdir edilmelerine olanak sağlamıştır. Seymenler Atatürk’e karşı bir sevgi ve saygı göstermiş olup kararlarının arkasında da durmuşlardır.

Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi ile İlgili Yazı

Atatürk’ün 27 Aralıkta Ankara’ya gelişi, tüm Ankaralılar tarafından kızılca gün diye tanımlanmıştır.  Sivas Kongresi’nde yapılan konuşmalar neticesinde Atatürk’ün Sivas’ı,  Milli Mücadele için düşman kuşatma bölgelerine uzaklığı sebebiyle Ankara’yı mücadelenin merkezi olarak yapmasını daha uygun görmekte idi.  Demiryolu bağlantısı ve diğer stratejik öneme haiz yerlere yakınlığı ile de Ankara önem taşımakta idi. Kongrelerde alınan karar ve yazılar hep bu yönde olmuştur.

Atatürk’ün Ankara Sözleri

Atatürk, Ankara’ya geldiği günden beri kahraman Anadolu Halkı’nın vatanperver çalışmalarını takdir etmiştir. Ankara’nın ve Ankaralıların benim gönlümde yeri bambaşkadır şeklinde duygularını dile getirmiştir. Atatürk’ün hatıralarına bakıldığında da Ankara ile ilgili sevgisini de dile getirdiği görülmektedir. Başkent Ankara ülkenin yönetiminde büyük rol oynamış ve stratejik konumu ile de oldukça başarılı işlerin ortaya çıkmasına yardımcı olmuştur.

Atatürk’ün Ankara’ya Geliş Amacı Nedir?

Uğrunda ölmeye, millet yolunda kanımızı akıtmaya geldik diye karşılayan Seymenlerin,   Ankara’nın Dikmen civarlarında söylediği bu sözler, Atatürk’ün buradan bütün vatan sınırlarına hakim olacak mücadelenin başlaması için,  ne denli doğru bir yer seçtiğinin de bir göstergesidir. Ankara’yı sadece coğrafya kitaplarında değil,  tarih kitaplarında da öğrendiğini her fırsatta belirten Atatürk, 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’da başlayan Milli Mücadelenin ruhunun şekillendiği yer olarak da Ankara, Atatürk için olduğu kadar Türk Milleti için de önemi büyüktür. Geliş amaçlarından bir tanesi de ülkenin yeni yönetime hazırlanmasını sağlamak ve tüm stratejisini buradan yürütmek yer alıyordu. Yapılacak olan yeniliklerinde Ankara üzerinden duyurulması amaçlanan konular arasında yer alıyordu.

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*