Atatürk İnkilapları Özet

Anasayfa »

 1. Atatürk İnkılapları »
 2. Atatürk Makaleleri »

Atatürk İnkilapları Özet

Atatürk Cumhuriyeti Kurmasının ardından, Türkiye halkını medeniyete kavuşturmak için bir dizi devrimler gerçekleştirmiştir. Atatürk Devrimlerinde ki temel amaç, Türk milletini çağdaş toplumlar seviyesine getirmektir. Ayrıca eski ve köhneleşmiş olan hantal devlet yapısını, çevik ve halkın yararına olacak şekilde düzenlemektir.

Yapılan bu devrimler sayesinde, Türk milleti, sahip olduğu olanaklarla birlikte, muasır devletler seviyesine yükselmiş ve dünya devletleriyle yarışabilecek seviyeye gelmiştir. Bu devrimler, Siyasal Alanda, Hukuk Alanında, Eğitim ve Kültür Alanında, Ekonomik Alanda ve Toplumsal alanda yapılan Atatürk İnkilapları olarak sıralanmaktadır.

Atatürk İnkilapları Özetlenecek Olursa;

a) Siyasal Alanda Yapılan İnkilaplar

 • 1 Kasım 1923 Yılında Saltanatın Kaldırılması.
 • 29 Ekim 1923 Yılında Cumhuriyet'in İlanı.
 • 3 Mart 1924 Yılında Halifeliğin Kaldırılması

b) Hukuk Alanında Yapılan İnkilaplar

 • 1921 Yılında Teşkilatı Esasiye Kanunu.
 • 1924 Anayasası.
 • 1924 Şeriyye Mahkemelerinin Kapatılması.
 • 1926 Yılında Medeni Kanunun Kabulü
 • 1926 Yılında Türk Ceza Kanununun Kabulü
 • 1924 - 1937 Yılında Macellenin Kaldırılması

c) Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkilaplar

 • 1928 Millet Mekteplerinin Açılması
 • 1924 Öğretimin Birleştirilmesi
 • 1926 Maarif Teşkilatı Hakkında Çıkartılan Kanun
 • 1926 Medreselerin Kapatılması
 • 1928 Harf Devrimi
 • 1928 Güzel Sanatlara Yapılan Yenilikler
 • 1931 Türk Tarih Kurumu'nun Kurulması
 • 1932 Türk Dil Kurumu'nun Kurulması
 • 1933 Üniversite Reformu

d) Ekonomik Alanda Yapılan İnkilaplar

 • 17 Şubat 1923 İzmir İktisat Kongresi
 • 17 Şubat 1925 Aşar Vergisinin Kaldırılması
 • 1925 Çifçinin Özendirilmesi
 • 1925 Örnek Çifliklerin Kurulması
 • 1925 Tarım Kredi Kooperatifinin Kurulması
 • 1 Temmuz 1926 Kabotaj Kanunu
 • 28 Mayıs 1927 Sanayi Teşvik Kanunu
 • 1933 - 1937 1. ve 2. Kalkınma Planları
 • 1933 Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün Kurulması
 • 1935 Ticaret ve Sanayi Odalarının Kurulması
 • Sağlık Alanında Yapılmış Olan İnkilap ve Reformlar

e) Toplumsal Alanda Yapılan İnkilaplar

 • 30 Kasım 1925 Tekke ve Zaiyelerin Kapatılması
 • 1925 - 1934 Kılık ve Kıyafette Değişiklik
 • 1925 - 1935 Takvim, Saat ve Ölçülerde Yapılmış olan Değişiklikler
 • 21 Haziran 1934 Soyadı Kanunu
 • 1926 - 1934 Türk Kadınının Medeni ve Siyasi Haklarına Kavuşması
 • 25 Kasım 1925 Şapka Kanunu

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*