Atatürk ilkeleri Temel ilkeler Nelerdir?

Anasayfa »

  1. Atatürk Devrimleri »
  2. Atatürk İnkılapları »
  3. Atatürk Makaleleri »

Atatürk ilkeleri Temel ilkeler Nelerdir?

Atatürk ilkeleri, Atatürk'ün yapmış olduğu devrimlerin temeli, esasını oluşturan fikir ve görüşlerin en temel, en sade şekilde dışa vurulmuş halidir diyebiliriz. Temel Atatürk İlkeleri'nin amacı bütün bir toplumun refahını ve yaşan standartlarını yükselterek çağdaş medeniyetler düzeyinin de üzerine çıkarmaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet tam bağımsız be bir bütün olarak kalması için taviz verilemeyecek olan ilkeler bütünü diyerek de adlandırmak mümkündür.

Temel Atatürk İlkeleri

Cumhuriyetçilik

Cumhur Arapça kökenli bir söz ve aslen halk demek. Cumhuriyetçilik ise halkın yönetimde olduğu bir yönetimden yana tavır almak, yönetimde hiçbir kesim ya da kimsenin baskısına boyun eğilmeden ülkenin idaresinin sağlanması için Cumhuriyet en önemli kazanımlardan birisidir.

Laiklik

Devletin vatandaşların dini inançlarını göz ardı ederek, kimseye inancından dolayı ayrım yapmadan vatandaşlık ve yaşam haklarının tamamını vermesi demek. Ayrıca devlet idaresinde dini gereklilikleri değil, bilimin söylediklerini referans alan bir sistem demektir.

Milliyetçilik

Milli Mücadele'nin ayakta kalmasını sağlayan en önemli ilkelerden birisidir. Atatürk'ün deyişi ile "millet; geçmişte bir arada yaşamış, bir arada yaşayan, gelecekte de bir arada yaşama inancında ve kararında olan, aynı vatana sahip, aralarında dil, kültür ve duygu birliği olan insanlar topluluğudur. "

Devletçilik

Devletçilik ilkesi kısaca, özel sektörün girmekten çekindiği alanlarda, eğer vatanın çıkarları söz konusu ise bizzat devletin çalışmasını uygun görür. Özel sektörün ticari bir ok farklı alanda çalışmasında herhangi bir sakınca yoktur fakat bütün kontrol devlet idaresi ile mümkündür.

İnkılapçılık

Ulusun çağdaşlaşması ve çağdaş refah düzeyine kavuşması için yapılan Atatürk devrimlerinin korunması ve her daim geliştirilmesidir.

Halkçılık

Milli bütünlük ve beraberlik ön planda tutularak her bireyin yaşam standartları çağdaş toplumların yaşam standartlarından daha yukarıya çekmeyi ilke edinir. Adalet önünde tüm yurttaşların eşit haklara sahip olması Halkçılığın değişmez temel prensiplerindendir.

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*