Atatürk ilkeleri Bütünleyici İlkeler Nelerdir ?

Anasayfa »

  1. Atatürk Devrimleri »
  2. Atatürk İnkılapları »
  3. Atatürk Makaleleri »

Atatürk ilkeleri Bütünleyici İlkeler Nelerdir ?

Atatürk'ün Temel İlkeleri'nin (Cumhuriyetçilik, Laiklik, Halkçılık, Milliyetçilik, Devletçilik, İnkılapçılık) yaşayabilmesi Bütünleyici İlkeler olmadan düşünülemez. Bütünleyici ilkeleri, 6 temel ilkenin birer birer ele alınmasında düşünce sistemini tamamlayan ilkeler olarak görebiliriz.

Milli Egemenlik

Bir milletin kaderini tayin etmek, ancak milletin kendi takdiri ile gerçekleşebilir ilkesini merkeze alır. Yurttaşların eşit hak ve özgürlüklere sahip olabilmesi ancak ve ancak milletin egemen olduğu bir sistemle mümkün olacağı düşünülerek. Milli Egemenlik Cumhuriyet'in kurulmasından bu yana her daim devletin değişmez ilkelerinden birisi olmuştur.

Milli Bağımsızlık

Türk Milleti'nin bağımsızlığına olan düşkünlüğünü her daim vurgulayan Mustafa Kemal Atatürk, bir milletin tamamen bağımsız olabilmesi için sınırların çizilmiş olmasını yeterli görmez. Bunun için askeri, ekonomik, kültürel veya herhangi bir başka alanda dışarıya olan bağımlılık kabul edilemez.

Milli Birlik ve Beraberlik

Mücadeleye başladığı ilk günlerden itibaren Milli Birlik ve Beraberlik ilkesinden hiçbir zaman kopmayan Mustafa Kemal Atatürk, bir olmuş binleri hiçbir kimsenin yıkamayacağına olan inancı ve bundan aldığı destekle Türk Milleti'nin tarihini yeniden yazabilmiştir.

Yurtta Barış, Dünyada Barış

Mustafa Kemal Atatürk'e göre milletin huzur ve refahını temin edebilmek için en önemli şart hem yurt içinde, hem de yurt dışında barışın hakim olmasıdır. Nitekim bunun için söylemiş olduğu "Sulh milletleri refah ve saadete eriştiren en iyi yoldur." Sözü bir çok tarih kitabının sayfalarında yüzlerce kez yer almıştır.

Çağdaşlaşma

Atatürk devrimlerinin temelinde çağdaşlaşma yatar. Atatürk hiçbir zaman geriye dönük eskimiş fikirlere sığınmayı tercih etmemiştir, ve Türk Milleti'ne de bunu hiçbir zaman layık görmemiştir.

Bilimsellik ve Akılcılık

Atatürk Devrimleri ve İlkeleri akıl ve bilimin aydınlattığı bir yolda elde edinilmiş kazanımlardır. Hiçbir zaman da bunların dışındaki yol göstericiler kabul edilemez.

İnsan ve İnsanlık Sevgisi

Herkesin eşit hak ve özgürlüklere sahip olabileceği çağdaş bir toplum düzeninin altında insan sevgisi yatar. İnsana verilen değer ne kadar fazla ise bir ülkede refah ve huzur o denli artacaktır.

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*