Atatürk Devrimlerinin Nedenleri

Anasayfa »

  1. Atatürk Devrimleri »
  2. Atatürk Makaleleri »

Atatürk Devrimlerinin Nedenleri

Atatürk devrimlerinin amacı ve altında yatan asıl nedenler incelendiğinde, Türk milletinin geri kalarak ilerleme sağlamasına engel olan tüm kuruluş ve kurumların kapatılarak, yerlerine yenilikçi, çağın gereklerine uygun, milletin karakterine en çok yakışacak ve ilerlemeyi doğrudan sağlayacak kuruluş ve kurumlar oluşturularak, Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırmıştır.

Atatürk devrimlerinin amacı ve altında yatan asıl nedenler incelendiğinde, Türk milletinin geri kalarak ilerleme sağlamasına engel olan tüm kuruluş ve kurumların kapatılarak, yerlerine yenilikçi, çağın gereklerine uygun, milletin karakterine en çok yakışacak ve ilerlemeyi doğrudan sağlayacak kuruluş ve kurumlar oluşturularak, Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırmıştır.

Osmanlı devleti bu dönemde çok zor durumdaydı, vatandaşın sorunlarını çözmekten uzak kalmak bir yana, dış ülkelere olan borçları nedeniyle, ürettiği ürünlerin bir kısmını borçlarına karşılık vermek durumundaydı.

Osmanlı döneminde vergilerin fazla oluşu ve birbirini takip eden savaşlar nedeniyle, halk ayaklanmış ve toplum düzeni bozulmaya başlamıştı. Osmanlı dönemi vergi yapısı adaletsiz bir hal almaya başlamıştı ve halk gittikce fakirleşiyordu. Kanun önünde de kimse eşit haklara sahip değildi.

Daha sonra Osmanı Devleti 1. dünya savaşından da yenik ayrıldığında, diğer ülkeler tarafından toprakları işgal edilmeye başlandı. Bu gelişmelerin ardından Osmanlı Devleti Çökmüş ancak isim olarak varlığını sürdürüyordu. Bu dönemde padişah ise, tahtın ve canının kıymetini düşünerek, düşman ülkelerle işbirliği içerisindeydi.

 

Bu dönemde vatanın ve milletin kurtulabilmesi için yeni bir rejim uygulanması gerekiyordu. Bu durumu farkeden Atatürk ve arkadaşları, Samsuna çıkışlarının ardından, Sivas ve Erzurum kongrelerini gerçekleştirerek, Türk milletinin birlik beraberlik mücadelesini başlatmışlardır. Bu çabaların sonucu olarak 23 Nisan 1920'de Ankara'da TBMM açılarak Türkiye cumhuriyeti resmen kurulmuş oldu. Atatürk'ün yapmış olduğu devrimler sayesinde, bugünkü çağdaş Türk toplumu oluşmuş oldu.

Atatürk devrimlerini planlarken ve tasarlarken, Türk halkının gelecek nesillere aydınlık ve parlak şekilde ulaşmasını düşleyerek, planlar yapmıştır. Bu uğurda pek çok fedakarlıkta bulunan Atatürk, bugün içinde yaşadığımız özgür vatanı bizlere emanet ederek, üzerine düşen tüm liderlik görevlerini yerine getirmiştir.

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*